Дата: 18.05.2020

Източник: БСК

Прочетено: 1790

В Народното събрание са внесени пет законопроекта за промени в Закона за ДДС:

В законопроектите се предлага намаляване на ДДС на 9% на различни стоки и услуги – някои лекарства и медицински изделия, ресторантьорски и кетъринг услуги, настаняване в хотели и къмпинги, детски храни и детски фармацевтични продукти, доставката на книги и учебници,  ползването на услуги във фитнес центровете и пр.