Дата: 08.06.2020

Източник: Съюз на международните превозвачи

Прочетено: 2526

За отпадане на регламентите в пакет Мобилност, свързани със задължителното прибиране на камиони и шофьори в държавите на регистрация, призоваха в обща позиция организация на транспортния бранш от седем държави, сред които и Съюзът на международните превозвачи у нас. В писмо до членовете на Транспортната комисия в Европейския парламент бизнесът моли за отмяна на двата спорни текста, които изискват шофьорът да се връща в страната, в която е регистрирано превозното средство, поне веднъж на 4 седмици, независимо къде се намира, а камионите да се прибират в държавата, в която е регистрирана фирмата, поне веднъж на 8 седмици. Новите изисквания бяха приети на първо четене от евродепутатите в началото на април, а на 8 юни предстои повторното им разглеждане в Транспортната комисия.

“Позицията на първо четене на Съвета на ЕС, противоречи на целите на Европейската зелена сделка, чрез изискването за завръщане на превозните средства на всеки 8 седмици, както и противоречи на основни свободи на Единния пазар, изисквайки водачите да се завръщат до държавата членка по установяване за периодите на почивка, без да се взема под внимание тяхното желание.”, се казва в общата позиция на превозвачите от България, Полша, Унгария, Румъния, Литва, Кипър и Малта. Браншовите организации обръщат и изрично внимание на променения контекст и усложнена ситуация в условията на COVID-19 криза.

В писмото си организациите подкрепят категорично свободата на водача да избере къде да прекара своята седмична почивка. В него обаче се подчертава, че налагането на конкретно местоположение за завръщане на водача нарушава основни права за свободно придвижване, гарантирани на всички граждани на ЕС.

Изискването за завръщане на камионите в държавата на регистрация на фирмата на всеки 8 седмици пък е определено като изключително ограничителна и дискриминационна мярка, която ще постави в неизгодна позиция компаниите в държави членки по периферията на ЕС. В писмото се обръща внимание, че тя ще има и негативни последствия върху околната среда и натовареността на пътищата и границите в Европа, заради излишното движение на камиони. В подкрепа на това твърдение в позицията се цитират оценки, според които почти половината от превозните средства ще трябва да се завръщат напразно без товар до държавите си по установяване.

Това се доказва и от обновеното изследване на последиците от въвеждането на Пакет Мобилност върху българския транспорт, изготвено от KPMG по поръчка на СМП. Според направената оценка дори при срок за завръщане на камионите от 8 седмици, 46% от курсовете, които са принудени да реализират превозвачите обратно към България, ще бъдат без товар. Приблизително същият ще бъде делът на камионите, които ще се връщат обратно празни към Европа след почивката. В резултат на това анализаторите изчисляват, че CO2 емисиите от дейността на международния сухопътен транспорт ще нараснат с приблизително с 2%, което противоречи на визията на ЕС за намаляване на негативния отпечатък върху околната среда.

“Излишното увеличаване на движението ще натовари допълнително и пътищата, и граничните пунктове. Според новите изисквания камионите ще имат шест задължителни завръщания в България, което значи допълнителни 10 дни на пътя. И това не е разумно не само за бизнеса, а за обществото.”, обяснява Йордан Арабаджиев, Изпълнителен директор на Съюза на международните превозвачи.

Според симулативния анализ на KPMG новата мярка ще увеличи трафика през българските гранични пунктове Дунав мост 1, Дунав мост 2 и Калотина съответно с 49%, 217% и 79%.

Изследването показва още, че ако Пакет Мобилност бъде приет окончателно в сегашния му вариант, много български транспортни компании ще бъдат принудени да прекратят дейността си или да я изместят в друга държава, а 36% от товарните автомобили ще спрат да се движат. Това създава и реална опасност близо 14 000 професионални шофьори и административен персонал, ангажирани в сектора, да останат без работа. Негативният социален ефект ще е още по-значителен, заради пряката свързаност на други обслужващи бизнеси, както и издръжката на цели семейства.

Според оценката печалбата на българските компании, занимаващи се с международен транспорт, ще намалее драстично, което се очаква да резултира пряко и в намаляване на БВП на България с до 1,5%.

“Обръщаме внимание, че при изготвянето на оценката експертите са използвали изходни данни от предходни години и съответно не са взети под влияние и негативните последици от кризата с COVID-19. Ако те се наложат върху картината в момента, приемането на Пакет Мобилност в този му вид би означавало директна екзекуция на много транспортни компании не само у нас, но и в други европейски държави.”, обяснява още Йордан Арабаджиев . “Затова ние и колегите ни от много държави, се надяваме евродепутатите да преоценят разумно ситуацията, да преразгледат тези спорни текстове и да вземат решение, съобразено с европейските ценности, принципи и приоритети.”, допълни той.

____________

Гласуване на Мобилен пакет, който е приложим както за настоящето така и за бъдещето

Като организации и като сектор сектора, ние сме поддържали контакт с повечето от вас през последните години, през които бяха инициирани предложенията и разглежданията на Мобилен пакет 1. Ние вярваме, че това писмо ще бъде последният ни призив към вас като членове на Транспортна комисия, да предприемете необходимите промени към това важно законодателство, за да гарантирате, че то отговаря на нуждите и работи за целите на целия транспортен европейски сектор, а не против тях.

Кризата, пред която сме изправени заедно в момента, подчерта допълнително значението на пътния транспорт в Европа. Докато повечето отговорни граждани следваха съветите за оставане вкъщи, нашите колеги трябваше да работят навън, за да осигурят храна и медикаменти. Сега е времето да покажете солидарност към Европейския транспорт и да гарантирате, че Мобилен пакет 1 няма да доведе до непредвидени и нежелани ефекти, които ще застрашат работата им и сектора в допълнение на кризата свързана с КОВИД-19.

Ние подкрепяме първоначалните намерения на Европейската комисия да въведе Мобилен пакет, включително намаляването на червената линия и хармонизирането на правилата в ЕС. Но, позитивните промени, които Комисията целеше, може да бъдат погубени от последващите драматични промени на текстовете. Позицията на първо четене на Съвета на ЕС, противоречи на целите на Европейската зелена сделка, чрез изискването за завръщане на превозните средства на всеки 8 седмици, както и противоречи на основни свободи на Единния пазар, изисквайки водачите да се завръщат до държавата членка по установяване за периодите на почивка, без да се взема под внимание тяхното желание. Позицията на Европейската комисия както и на Европейския парламент изглежда игнорират въздействието на КОВИД-19 върху европейския бизнес включително и транспортния. Загубихме много от нашите партньори или възложители, тъй като нашите клиенти са в невъзможност да произвеждат стоки по време на пандемията.

Сега вие имате последна възможност да коригирате тези недостатъци чрез своя вот върху измененията на текста. За тази цел, ние призоваваме членовете на Транспортна комисия да гласуват за измененията, които подкрепят следните цели:

- Завръщане на превозното средство – ние призоваваме за изтриване на тези разпоредби. Задължителното завръщане на превозното средство на всеки 8 седмици ще окаже значително влияние върху обемът вредни емисии в ЕС, и по този начин ще попречи на ЕС да достигне дългосрочната си цел от 90% намаление на транспортните емисии и климатична неутралност до 2050 г. Според някои оценки, почти половината от превозните средства, които ще трябва да се завръщат до държавите си по установяване, ще пътуват празни и това ще доведе до допълнителни задръствания по граничните пунктове. Последните седмици показаха, че това е нещо, което не можем да позволим. Още повече, тази мярка е изключително ограничителна и дискриминационна и ще постави в неизгодна позиция предприятията, които са установени в държави членки по периферията на ЕС, включително и островните региони, като по този начин противоречи на принципите на единния пазар. 

Завръщане на водача – Ние подкрепяме измененията, които целят да гарантират свободата на водача да избере къде да прекара своята седмична почивка. Но налагането на конкретно местоположение за завръщане на водача нарушава основни права за свободно придвижване, гарантирани на всички граждани на ЕС. Ние знаем, че целта на съ-законодателите бе да защити свободата на водачите, но ние вярваме, че тази идея не се припознава в конкретния текст. 

Необходимо е да бъдат премахнати разпоредбите в Мобилен пакет, водещи до объркване по отношение на избра на приложимо право. Тези разпоредби се отнасят до мястото, където или от където се извършва обичайната дейност. В допълнение, изкуствените разпоредби, засягащи избора на приложимо право на страните не само ще ограничи възможностите за превоза на стоки до тези свързани с държавата на установяване, но също така ще наруши правната яснота, отнасяща се до изискванията свързани с статута и дейността на превозвачите.

Ние отлично знаем, че някои Евродепутати са на мнение, че първото споразумение не представлява най-подходящия текст, но го приемат като приемлив компромис. Ние сме напълно несъгласни с тази теза. Ние знаем, че ако Пакетът бъде приет в настоящия си вид, няколко държави членки ще заведат дела. Европейската комисия също публично заяви, че в зависимост от резултатите от оценката на въздействието, може да има необходимост от допълнителна законова уредба. Ние приветстваме тези усилия и освен това, смятаме, че нашият сектор не заслужава „приемлив компромис“, на който се противопоставят 1/3 от държавите членки и голям брой евродепутати сред всички политически групи. Сега, повече от всякога, имаме нужда от законодателство, което е подходящо за всички Европейци и защитава както интересите на водачите, така и тези на бизнеса и на клиентите.

Време е да се обединим, а не да се разделим. Нека работим заедно, за да подсилим Европейския съюз и единния пазар, подсилвайки правата, които са ни гарантирани като граждани на ЕС и като фирми. Това е нашата последна възможност да създадем Мобилен пакет, който е приемлив.

Молим ви, съобразете се с нашите аргументи.

 

Подписи:

Работническа и индустриална организация на Кипър

Федерация на транспортните оператори на Румъния

Федерация на частните превозвачи на Унгария

Литовска превозваческа асоциация

Търговска камара на Малта

Транспорт и Логистика на Полша

Съюз на международните превозвачи - България