Дата: 04.08.2020

Източник: БСК

Прочетено: 1032

Европейската служба за интелектуална собственост на Европейския съюз (European Union Intellectual Property Office, EUIPO) инициира подкрепа за МСП чрез безплатни, персонализирани съвети от експерти по интелектуална собственост.

Услугата е достъпна за всички МСП, регистрирани в ЕС. Тя може да бъде поискана чрез интернет страницата на EUIPO. Някои от най-често поставяните въпроси са:

  • Кои права на интелектуалната собственост – търговски марки, патенти, промишлен дизайн и др. са най-подходящи за конкретния случай/необходимост;
  • Подготовка на заявка за търговска марка, патент или промишлен дизайн;
  • Стратегия за осигуряване на приходи от права върху интелектуалната собственост.
  • Разрешаване на спорове.

Всяко МСП може да ползва само една безплатна консултация.

Към момента над 130 адвокатски кантори, специализирани в областта на интелектуалната собственост, са предоставили безплатно своите услуги.

Допълнителна информация за услугата и формулярите за заявка можете да намерите на https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/ip-support/how-it-works.

 

Някои други услуги, предлагани от EUIPO в подкрепа на МСП включват:

  • Обновени съществуващи инструменти и механизми, които трябва по-добре да отговорят на нуждите на МСП. Например това е т.нар. хъб „Идеи за бизнес“ (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/ideas-powered-for-business),където МСП могат да намерят информация за това как да получат улеснен достъп до права и/или защита на интелектуалната собственост.
  • Ефективно решаване на спорове (Effective Dispute Resolution, EDR);
  • Електронно подаване на искане за регистрация на търговска марка (към момента услугата ще бъде достъпна до края на годината).