Дата: 14.09.2020

Източник: БСК

Прочетено: 813

Екипът на БСК поздравява Веселин Илиев - главен директор Външноикономическо сътрудничество и ръководител е на екипа на БСК в рамките на мрежата Enterprise Europe Network. 

Пожелаваме му здраве, енергия за добри дела, устойчиви отношения с добри хора, лични и професионални успехи, удовлетвореност и време за важните неща!

Честит рожден ден, Веско!