Дата: 06.10.2020

Източник: БСК

Прочетено: 466

На 6 октомври в БСК се проведе работна среща с представители на австрийската фирма „Enersolution“, която се фокусира върху развиването на приложения на технологии, свързани с енергоефективност, фотоволтаични системи и решения за дълбочинно почистване на отпадни води.

В срещата участваха Петър Денев, Съветник на Председателя на УС, Мартин Стоянов, Главен експерт „Международни организации и програми“ в БСК, и инж. Мануел Щромаейр и Йозеф Ортнер от „Enersolution“.

Представителите на австрийската компания изразиха готовност за бъдеща съвместна работа с Българската стопанска камара.