13.10.2020

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков проведе работна среща с експерти от Българска стопанска камара. По време на срещата бяха обсъдени  възможностите и конкретните стъпки за развитие и разширяване на съществуващото партньорство.

На срещите присъстваха заместник-ректорът по информационни дейности и академичен състав на Алма матер доц. д-р Елиза Стефанова, функционалният ректор административна дейност проф. д-р Васил Маринов и деканът на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев.

От страна на БСК участваха Станислав Попдончев – зам.-председател и главен финансов директор на Българската стопанска камара и  Светлана Дончева – ръководител „Център за управление на проекти“. Бяха разгледани перспективите за участие на експерти от страна на работодателите в актуализация на съществуващи и създаване на нови учебни планове и програми, с акцент върху компетентностния модел и профили.

Дата: 13.10.2020

Източник: БСК

Прочетено: 1750