Дата: 05.11.2020

Източник: БНР - Стара Загора

Прочетено: 1608

На 5 ноември 2020 г. Българска стопанска камара, съвместно със Стопанска камара - Стара Загора организира работна среща на тема „Кръгова икономика и управление на околна среда".

На 5 ноември 2020 г. Българска стопанска камара, съвместно със Стопанска камара - Стара Загора организира работна среща: „Кръгова икономика и управление на околна среда„, посветена на прилагането на практика на принципите на кръговата икономика.

Експерти от БСК и представители на бизнеса от региона – браншови организации и компании, ще обсъдят очакванията, предизвикателствата и възможностите пред бизнеса, както и проблемите и рисковете, потребностите от информация и нови умения.

В рамките на събитието ще се проведе дискусия с участниците, за да се дискутира, какво реално предстои, какво е необходимо да се направи и какви са условията, за да се изпълнят амбициозните цели и изисквания, поставени от ЕС.

В програмата на работната среща е предвидено представяне на проект SMecoMP- Разпространяване на знания за иновациите в околната среда с цел повишаване на конкурентоспособността на Малките и средни предприятия, един от проектите, които БСК ще изпълнява до февруари 2021 година. Проектът се финансира по програма INTERREG „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“, с национално съфинансиране. Дейността обединява партньори от университети и бизнес организации от България, Гърция, Македония и Кипър. Ще бъде представен и пакет „Кръгова икономика“ от Илиана Павлова, директор Индустрия и околна среда в БСК.

В интервю за Радио Стара Загора Илиана Павлова, която е координатор на проекта от българска страна  коментира, че краен резултат от реализацията на проекта е създаване на  платформа с база данни, полезна информация, идеи за иновативни подходи и решения по отношение оползотворяване на отпадъците, която ще може да се ползва безплатно от всички заинтересовани субекти. Тя допълни още, че една от основните цели на обучението  в рамките на работната среща в Стара Загора е да се популяризира концепцията за кръгова икономика сред представителите на бизнеса, общините и учебните звена. Важна част от този процес е създаването на условия за по-пълноценно оползотворяване на отпадъците от бита, съгласно директивите на ЕС. Те не са значими като обеми, но са значими като ресурси.

По темата разговор на Диана Абрашева с Илиана Павлова в звуковия файл.