Дата: 09.11.2020

Източник: www.economy.bg

Прочетено: 700

С най-големи заеми са фирмите от преработвателната промишленост, търговията и недвижимите имоти.

Възможно е да бъде отчетено нарастване на необслужваните кредити след изтичането на действието на кредитния мораториум. Затова предупреди БНБ в последното си издание "Банките в България".

Според финансовата институция риск лошите кредити да се увеличат има, ако икономическите условия не започнат да се подобряват или настъпи ново влошаване на средата, допълнително засилено от политическа нестабилност.

От БНБ отбелязват, че водещите икономически сектори с най-значителни обеми на кредити под мораториум са: „преработвателна промишленост“; „търговия на едро и дребно“; „операции с недвижими имоти“; „строителство“; „хотелиерство и ресторантьорство“ и „транспорт и складиране“. Повечето от тези сектори имат и завишено ниво на заварени необслужвани кредити.

Крайният срок за отсрочване на задълженията беше удължен до края на март 2021.

Опасенията са, че продължително задържане на неблагоприятните условия може да доведе до влошаване на финансовото състояние на предприятията и домакинствата, отслабване на капацитета на кредитополучателите за редовно обслужване на задълженията и до понижение на стойността на обезпеченията, подчертават от БНБ.