Дата: 17.11.2020

Източник: investor.bg

Прочетено: 821

929 компании са получили одобрение по гаранционната програма за подкрепа на бизнеса, засегнат от пандемията COVID-19. 

Търговските банки са поискали одобрение за кредити по двете гаранционни програми на Българската банка за развитие за над 213 млн. лв. Това сочат данните към средата на ноември, съобщиха от държавната институция.

Според тях 929 компании са получили одобрение по гаранционната програма за подкрепа на бизнеса, засегнат от пандемията COVID-19. 

Общият размер на потвърдените за гарантиране заеми е близо 120 млн. лв. В ББР отчитат, че най-сериозен остава интересът от секторите търговия, туризъм, транспорт и производство. Сред подпомогнатите са още фирми в сферата на селското стопанство, строителството, услугите и рекламната дейност.

Физическите лица, които са получили потвърждение да получат безлихвени кредити до 4500 лв., са 22 403, като общата стойност на одобрените заеми за тях е малко над 93 млн. лв.

От ББР посочват, че исканията за отпускане на кредит са близо 35 хиляди, като 688 се разглеждат в момента. Средният размер на заемите е 4 231 лв.

По програмата в подкрепа на бизнеса ББР вече ще гарантира отпускането на заеми до 1 млн. лева за малки и средни предприятия и до 2 млн. лева за големи компании, които търпят негативни последици от пандемията. Кредитите се отпускат от осем банки партньори, при намалени изисквания за обезпечение и възможност за гратисен период до три години.

Финансовите институции, които отпускат заемите, са Алианц Банк, Банка ДСК, Българо-американска кредитна банка, Инвестбанк, Първа инвестиционна банка, Пощенска банка, Търговска банка Д и УниКредит Булбанк.

От ББР уточняват, че банките партньори могат да включват в програмата както нови, така и съществуващи кредити. Условието е фирмите да изпитват затруднения през тази пандемична година и да не са изпадали в просрочие над 90 дни за последната година.

По другата антикризисна програма – за безлихвено кредитиране на физически лица, се отпускат заеми до 4 500 лева – наведнъж или до три транша от по 1500 лева. Кандидати могат да бъдат служители, които са били в принудителен неплатен отпуск или самоосигуряващи се, чиято дейност е била временно прекъсната заради извънредната обстановка. Максималният срок на погасяване е пет години, с минимум шест месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Заемите са освободени от такси, комисиони и неустойки.

Партньори по тази програма на ББР са 12 търговски банки, десет от които продължават да приемат заявления за безлихвени заеми - Алианц Банк България, Банка ДСК, Централна кооперативна банка, Инвестбанк, Първа инвестиционна банка, Търговска банка Д, УниКредит Булбанк, Обединена българска банка, Юробанк България и Райфайзенбанк България.

От ББР напомнят, че срокът за кандидатстване по гаранционната програма за физически лица е до края на 2020 година, докато по тази за бизнеса е удължен до средата на юни 2021 г.