23.10.2020

В контекста на повишаването на минималните пенсии и отпускането на допълнителни временни помощи за пенсионерите, тази седмица на „265 истории за икономика“ представяме броя и дела на пенсионерите по общини. Тъй като разпределението почива на данните за общото население, допускаме че групата на 65+ годишните са в пенсионна възраст.

|Интерактивна версия на картата|

Към 2019 г., населението над 65 годишна възраст е 1,5 милиона души (разликата с броя на пенсионерите идва от ранното пенсиониране и по-ранната възраст за жените). 235 хиляди от тях са в София, а над 50 хиляди са възрастните хора във Варна и Пловдив. В повечето общини броят им е между 1000 и 5000.

|Интерактивна версия на картата|

По-интересен, включително за целите на правенето на политики, е делът на възрастните хора. Той варира значително между различните общини – от 13% в Кайнарджа и 14% в Гърмен до 51% в Невестино и 52% в Бойница. 10 са общините, в които хората над 65 годишна възраст надхвърлят 40% от цялото население. Повечето общини се разполагат в диапазона между 20-30% дял на възрастните хора, като доста ясно се очертават районите, в които застаряването е по-сериозен проблем – Северозапада и по границата със Сърбия. Обратно, относително малък е делът на възрастните хора в Североизтока, както и около Благоевград, Сливенско и в столицата.

 

Дата: 23.10.2020

Източник: Институт за пазарна икономика

Прочетено: 2905