Дата: 16.04.2020

Източник: Институт за пазарна икономика

Прочетено: 321

Тази седмица НСИ публикува подробните демографски показатели на общинско ниво за 2019 г. ИПИ публикува новата карта на населението и естествения прираст на общинско ниво.

 

| ИНТЕРАКТИВНА ВЕРСИЯ НА КАРТАТА |

Картата на населението показва данни за броя на хората, които живеят на територията на всяка община в България. Налични са карти за периода 2017-2019 г.

В трите най-големи общини в страната – София-град, Пловдив и Варна – вече официално живеят над 2 млн. души (2019 г.). Общо в 9 общини живеят по над 100 хил. души, докато други 53 общини са с население под 5 хил. души.

 

| ИНТЕРАКТИВНА ВЕРСИЯ НА КАРТАТА |

Коефициентът на естествен прираст на населението се измерва в промили (на 1 000 души) и показва промяната на броя на населението  в следствие на разликата в броя на новородените и починалите в рамките на съответната община.

Картата показва негативните демографски процеси в страната, като почти всички общини имат отрицателен коефициент на естествен прираст. Дори най-големите общини – като София-град, Пловдив и Варна, губят население поради естествените демографски процеси.

Единствените общини с положителен коефициент на естествен прираст през 2019 г. са Руен, Твърдица, Сърница и Кайнарджа. На дъното на класацията остават общини, в които естественият прираст е паднал под 30 промила, а те вече са 10 на брой, което означава че населението им се свива много бързо.