07.04.2021

За пълноправни членове на БСК бяха приети две браншови организации и една биофармацевтична компания

На проведено днес (4 април 2021 г.) заседание на Управителния съвет (УС) на БСК беше представена информация за основните акценти в оперативната дейност на Камарата през последното тримесечие.

Членовете на УС приеха годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет на „БСК – Комерсконсулт“ ООД за 2020 г.

За пълноправни членове на БСК бяха приети две браншови организации и една биофармацевтична компания:

  • Българска асансьорна асоциация (БАА) е създадена през 2009 г. и още през 2012 г. разработва подробен Проект за повишаване на енергийната ефективност на сградите в Република България. През 2013 г. БАА е част от екипите, разработващи проектите за повишаване на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради под ръководството на Главния архитект на София. През 2014 г. асоциацията се присъединява към Коалиция Достоен Дом, с основен приоритет постигане на най-висок енергиен клас в сградния фонд на България. Стремежът на БАА е България да се трансформира в развита страна, прилагаща най-високите стандарти за опазване на околната среда, предоставяща най-добри условия за живот на своите граждани, движена от силно конкурентна икономика с нулеви или близки до нулата емисии. Директният принос на БАА към покачването на енергийната ефективност в България е чрез внедряване на асансьори, които не само консумират около 90% по-малко енергия, но дори връщат енергия в електроразпределителната мрежа чрез регенеративни системи, подобни на тези, използвани при електрическите и хибридните автомобили. Към настоящия момент БАА има 40 членове.
  • Сдружение ФИАБЦИ България (FIABCI) е българското представителство на Международната федерация по недвижими имоти - FIABCI (Inyernational - Fédération Internationale des Administrateurs de Biens Conseils et Agents / International Real Estate Federation). Създадена преди 70 години (през 1951 г.) в Париж, ФИАБЦИ е световна мрежа и организация на над 100 национални организации от 60 страни и над 1,5 мил. професионалисти от всички сектори на индустрията с недвижими имоти, обединени в четири основни направления: Инвеститори, строителни предприемачи, инвестиционни фондове; Мениджъри - управление на имоти, активи, проекти и инвестиции; Експерти - архитекти, проектанти, инженери, оценители, финансисти, застр. агенти; Брокери и агенти на недвижими имоти. Международната федерация за недвижими имоти FIABCI предоставя достъп и възможност за професионалисти в областта на недвижимите имоти, които се интересуват от придобиване на знания, обмен на информация и международен бизнес. ФИАБЦИ България е сдружение на български юридически и физически лица, създадено през 2003 г. Принципални членове са НСНИ (Национално сдружение недвижим имоти) и БГФМА (Българска фасилити мениджмънт асоциация). Академичен член - УНСС (Университет за национално и световно стопанство). Понастоящем Сдружението има 27 членове и 9-членен Управителен съвет с мандат 2020-2022 г.
  • Абви ЕООД е част от американската биофармацевтична компания AbbVie. Дружеството е базирано в София и се занимава с внос, дистрибуция, търговия на едро и маркетинг на фармацевтичните продукти на AbbVie. АбВи е действаща в глобален мащаб биофармацевтична компания, съсредоточена върху разработването на усъвършенствани терапии за лечение на някои от най-сложните и тежки заболявания по света. АбВи е лидер в решаването на тези предизвикателства със засилен акцент върху биологичните медицински продукти и таргетната (или прицелна) медицина. В компанията работят над 30 000 служители в 170 държави в света. AbbVie има 9 центъра за научно-изследователска дейност и 14 производствени обекта в цял свят.

Във връзка с необходимостта от спазване на противоепидемичните мерки заседанието на УС се проведе дистанционно.

вж. СНИМКИ

Дата: 07.04.2021

Източник: БСК

Прочетено: 1339