22.04.2021

Петчленен състав на ВАС потвърди частично решението на тричленния за отмяна на част от текстовете в спорната Наредба Н-18 на Министерството на финансите. Решението на съда е окончателно и е по делото, което беше заведено през лятото на 2019 г. от Българската стопанска камара и още над 40 бизнес организации и компании.

"Тази наредба е вече толкова объркваща и тежка - едни разпоредби са отменени от ВАС и създават правни дупки, други текстове са неясни. Би било много по-целесъобразно да се пренапише. Мисля, че вече се работи в тази посока, така че да се постигнат целените ефекти на тази наредба, а именно да се увеличи събираемостта без да се пречи на бизнеса да работи", казва адв. Валентин Савов от БСК.

Какво се променя

На първа инстанция съдът отмени чл. 3, ал. 16, чл. 16, ал. 3, чл. 38, ал. 4, чл. 52б, чл. 52 г, чл. 52д, чл. 52и, чл. 52к, ал. 2, чл. 52н и Приложение № 34 и 35 от наредбата. Министерството обжалва решението, а междувременно част от текстовете бяха променени ( това са чл. 52б, чл. 52 г, чл. 52д, чл. 52и и чл. 52к, ал. 2 и така отмяната им не е потвърдена и от петчленния състав на съда. 

Тези оспорени редакции в Н-18 са в голямата си част технически и по същество съдът запазва разпоредбите за СУПТО и изискванията за електронните магазини, въведени с други промени в наредбата. Междувременно Министерството на финансите направи СУПТО режимът пожелателен, но това костваше на фирмите милиони, както и двугодишни непрекъснати дискусии между приходната агенция и бизнеса и кръпки по наредбата (която е над 260 страници с над 40 приложения). Въпреки всичко това компаниите са на мнение, че все още има твърде много трудности около нормативния акт и затова настояват той да бъде пренаписан.

ВАС потвърждава и част от изводите на по-долния състав на съда - че при въвеждането на спорните изисквания към бизнеса за отчитане на оборотите в Наредба Н-18 държавата не е спазила директива за уведомление на ЕС, а НАП не е изготвила реалистична предварителна оценка за разходите, които ще има бизнесът, за да отговори на новите правила.

"Демократична България" предлага всички изисквания към софтуерите да отпаднат

Междувременно депутати от "Демократична България" са внесли промени в Закона за ДДС, с които на практика предлагат държавата да не може да налага изисквания към софтуерите за управление на продажбите (СУПТО) през Наредба Н-18.

Дата: 22.04.2021

Източник: в. Капитал

Прочетено: 6908