08.04.2022

Управителният съвет на Българска браншова камара „Пътища” изразява своята тревога и посреща с недоумение процесите, протичащи в Народното събрание през последните дни във връзка с проекта за решение за предприемане на действия във връзка с констатирана опасност от настъпване на невъзможност за Агенция „Пътна Инфраструктура“ за осъществяване на дейностите по поддържане на Републиканската пътна мрежа, № 47-254-02-36.

В продължение на близо една година Българска браншова камара „Пътища“ ежедневно търси възможността за диалог с държавните институции, заради пренебрегването на  НАПЪЛНО ЗАКОННИТЕ договори за Текущ ремонт и поддържане на Републиканска пътна мрежа. И когато диалогът доведе до едно разумно и обосновано решение от страна на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, странни политически „игри“ блокират приемането му от Народното събрание.

Свидетели сме набезпрецедентна кампания, изцяло насочена към строителния бранш. В следствие на създадената несигурност от действията на министри от служебния кабинет, секторът изпадна в колапс.От средата на миналата година не се изпълняват и не се възлагат строителни работи по пътната мрежа на територията на страната, няма разплащания за вече извършени дейности, което доведе до невъзможностбранша да осигурява регулярно изплащане на задълженията си.Близо 300 ремонтно-възстановителни обекта са замразени, стотици километри от първокласната пътна мрежа не са обезопасени, няма възможност за никакви действия по второкласната мрежа, а за пътищата от трети клас въобще не е предвидена рехабилитация.    

Управителният съвет на ББК „Пътища“ е на мнение, че народните представители, трябва да защитават интересите на българските граждани. Животът и здравето на хората следва да бъдат приоритет за държавата и институциите. Бездействието, безхаберието и неглижирането на поддържането на пътната мрежа застрашава стотици човешки животи ежедневно. Невъзможността Агенция „Пътна инфраструктура“ да възлага дейности по договорите за Текущ ремонт и поддържане и липсата на адекватни действия от страна на държавните институции създават впечатлението за умишлени действия спрямо пътно-строителния бранш. Липсата на разплащания, води след себе си загуба на работни места, неплатежоспособност и допълнително задлъжняване, което в ситуация на бързорастяща инфлация застрашава икономиката на Република България. През изминалата година безработицата в строителния сектор се е увеличила с 14.3% спрямо 2020 г. Поставянето на пътно-строителния бранш в заложнически капан, заради политически битки, създава риск от чудовищен ръст на безработните в сектора през тази година.

УС на ББК „Пътища“ алармираше многократно за рисковете от действията на служебния кабинет. Сега призоваваме народните представители в Народното събрание да проявят разум, за да бъдат защитени живота и здравето на българските граждани.

В противен случай БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА „ПЪТИЩА“ ще бъде принудена отново да възстанови протестните действия и да защити членовете си с всички законови методи. Като първа стъпка с цел осигуряване на безопасността на движението ще затворим недовършените участъци, за да предотвратим пътните транспортни произшествия до възлагането от страна на Агенция „Пътна Инфраструктура“ на довършването им.

 

Дата: 08.04.2022

Източник: ББК "Пътища"

Прочетено: 677