04.07.2022

В допълнение към декларацията, приета от неговия Председателски съвет на 3 юни 2022 г., BusinessEurope разработи следните подробни приоритети за Чешкото председателство:

  • Икономическа политика: Трябва да намерим подходящ баланс между контролирането на инфлацията и необходимостта да подкрепим възстановяването, като същевременно избягваме рецесивните ефекти. Спирането на правилата на Пакта за стабилност и растеж през 2023 г. като последица от увеличените краткосрочни изисквания за държавни разходи, свързани с войната в Украйна, не трябва да забавя дългосрочното укрепване на публичните финанси. Остава изключително важно да се използва по най-добрия начин инструментът на ЕС за възстановяване и устойчивост, за да се стимулират продуктивни инвестиции и реформи. Освен това, една амбициозна индустриална политика е най-добрият начин за укрепване на иновациите и глобалната конкурентоспособност на европейския бизнес.
  • Цени на енергията и възстановяване на мощността на ЕС: За да се справи с рязко нарастващите цени на енергията, Чешкото председателство трябва да осигури подходяща финансова компенсация за бизнеса, да създаде правилните инвестиционни условия за повече възобновяема и нисковъглеродна енергия и горива, освен засилване на диверсификацията на маршрутите за доставка и предприемане на реалистична подход за постепенно премахване на зависимостта от руските изкопаеми енергийни източници.
  • Зелен преход: В преговорите по пакета Fit-for-55 Чешкото председателство трябва да гарантира, че зеленият преход е икономически и социално приложим и успешно да придвижи ЕС към по-устойчива икономика, като същевременно засили нашата европейска конкурентоспособност и лидерство в глобалните технологични иновации.
  • Единен пазар и цифровизация: За да укрепи нашия единен пазар и да ускори неговата цифровизация, Чешкото председателство трябва да се стреми към защита на свободите на единния пазар не само в преговорите по предстоящия извънреден инструмент на единния пазар, който ще се справи с кризисни ситуации, но и във всички предложения, определящи нови изискванията за продукти и услуги в Европа, както и в инициативите за икономика на данни, AI и киберсигурност.
  • Заетост и социална политика: Като се имат предвид тесните пазари на труда, с рекордни нива на свободни работни места и недостиг на умения, чешкото председателство трябва да се съсредоточи върху недостига на работна сила и умения. Необходим е балансиран подход към ключовите файлове, включително работата на платформата и прозрачността на заплащането. Трябва да се спазват принципите на субсидиарност и пропорционалност, както и националните практики и автономията на социалните партньори.
  • Международна търговия: В настоящия напрегнат геополитически контекст и инвазията на Русия в Украйна, Чешкото председателство трябва да се стреми към укрепване на устойчивостта на икономиката на ЕС чрез изграждане на коалиции с партньори с еднакви мисли, диверсификация на източниците на доставки и ускоряване на ратифицирането на договорени двустранни безплатни търговски споразумения.
  • Работещи изисквания към компаниите: Всички текущи инициативи трябва да си пасват, да са благоприятни за МСП, да не се припокриват и да не намаляват ресурсите, с които разполагат компаниите, за да се справят с настоящата кризисна ситуация. Освен това правилата на ЕС относно надлежната проверка трябва да бъдат ефективни, работещи и пропорционални, като същевременно осигуряват истински равни условия.
  • Конференция за бъдещето на Европа: Бъдещето на Европа и на нашия ценен европейски начин на живот зависи от способността да поддържаме нашата икономическа сила и конкурентоспособност. Много предложения, направени по време на конференцията, биха затруднили нашите компании да допринесат за растежа и създаването на работни места. Спешно е необходима проверка на конкурентоспособността на всички висящи и/или бъдещи законодателни предложения, както се предлага в препоръките на конференцията, за да се гарантира, че предложенията благоприятстват растежа и заетостта.

Няма време и място за правна несигурност, стандартни подходи и правене на политика, която е обичайна. Всички средносрочни и дългосрочни политически мерки на ЕС ще трябва да вземат предвид новата реалност и принципите на по-добро регулиране трябва стриктно да се спазват. Ако европейските законодатели възпрепятстват иновациите и внедряването на нови технологии, ако претоварват европейските компании на вътрешния им пазар, ако не успеят да опростят и ускорят процедурите за разрешаване на инвестиционни проекти в ЕС, те възпрепятстват цифровия и зелен преход и подкопават създаването на работни места, както и усилията за реиндустриализация за увеличаване на нашата отворена стратегическа автономия.

Дата: 04.07.2022

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 592