24.11.2022

На извънредно заседание на Съвета на министрите на енергетиката от ЕС на 24 ноември 2022 г. се предвижда обсъждане на политическо споразумение по регламент на Съвета относно засилване на солидарността чрез по-добра координация на покупките на газ, трансграничния обмен на газ и надеждни ценови показатели, както и по регламента на Съвета за определяне на временна рамка за ускоряване на внедряването на енергията от възобновяеми източници. 

В свое писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, BusinessEurope отправя предложения по обсъжданите краткосрочни извънредни мерки за смекчаване на високите ниски цени на енергията и необходими действия за увеличаване на доставките. Обръща се внимание, че: 

Последното предложение на Комисията за „механизъм за пазарна корекция“ изглежда интересна стъпка, която би установила временен максимален таван на цената на природния газ на холандския TTF. Съпътстващите предпазни мерки следва също да имат за цел да спомогнат за смекчаване на рисковете за сигурността на доставките и разпространението им върху вътрешния енергиен пазар. В същото време невъзможността да се покрият извънборсовите транзакции може да не допринесе за ограничаване на цените на природния газ. Вместо това предложението вероятно би могло да доведе до миграция от борсова търговия към извънборсови сделки, причинявайки фрагментация на пазара и неефективност.

Въпреки всички усилия и необходимостта винаги да бъдем внимателни с пазарните интервенции, тъй като това може да има непредвидени последици, ние оставаме неубедени, че спешните мерки в целия ЕС за бързо намаляване на сметките за енергия, приети досега или обсъждани в момента, съответстват на сериозността на ситуацията. По-силният европейски отговор на настоящата криза е от съществено значение, за да се предотврати спирането на производството на повече компании и да се избегне необратимо фрагментиране на нашия уникален общ енергиен пазар. Затова призоваваме Европейската комисия и всички европейски правителства внимателно да обмислят всички възможности за допълнителни спешни мерки, включително спешно обмисляне на временно отделяне свързаността на цените на електроенергията и природния газ.

По отношение на дейностите за увеличаване на доставките е обърнато внимание, че рисковете от недостиг на природен газ през тази зима изглеждат ограничени, но несигурността остава и в дългосрочен план перспективите изглеждат много по-тревожни. И по-специално: 

Трябва да се направи повече, за да се увеличат енергийните доставки в Европа в краткосрочен и дългосрочен план, като се продължи външният контакт с доставчиците и чрез разгръщане на допълнителни възобновяеми, ядрени, нисковъглеродни енергийни мощности и мощности за природен газ в Европа възможно най-скоро. В този контекст предложението за агрегиране на търсенето и предложение за доброволно съвместно закупуване на газ е важна стъпка напред. Важно е обаче да включва предпазни мерки за защита на чувствителна търговска информация.

Освен това трябва да се разгледат всички варианти за улесняване на местното производство на енергия и за смекчаване на въздействието на кризата върху редица индустриални сектори, включително временни законодателни адаптации или мораториуми за прилагане. Например следва да се обмислят ограничени във времето дерогации от прилагането на законодателството на ЕС като СТЕ на ЕС, Директивата за промишлените емисии или Рамковата директива за водите.

И накрая, приветстваме предложеният регламент за ускоряване на внедряването на енергия от възобновяеми източници, тъй като той може да изиграе решаваща роля за справяне с настоящата криза. Необходими са обаче съответния изменения, които да гарантират ефективното му прилагане като спешна мярка. Например, той трябва да е приложим за всички проекти за възобновяема енергия, които в момента са на някакъв етап от процеса на лицензиране (вместо само за нови проекти, които започват по време на прилагането на регламента). Освен това регламентът трябва да упълномощи държавите-членки да предприемат всички необходими мерки в определен срок за бързо изпълнение на изискванията като част от плана за действие в извънредни ситуации.“

 

 

Дата: 24.11.2022

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 230