16.03.2023

Генералният директор на BusinessEurope коментира съобщението на ЕК за дългосрочната конкурентоспособност на ЕС

По повод публикуваното днес от Европейската комисия съобщение за дългосрочната конкурентоспособност на ЕС, генералният директор на BusinessEurope Маркус Дж. Байрер заяви:

„Спешно трябва да дефинираме и приложим силна и амбициозна дългосрочна стратегия за конкурентоспособност, която да гарантира, че Европа отново ще стане МЯСТОТО за инвестиране и правене на бизнес.

Необходими са конкретни действия за намаляване на разходите за спазване на европейското законодателство. Приветстваме неотдавнашното обещание на президента фон дер Лайен да намали административната тежест с 25% и с нетърпение очакваме осезаеми предложения.

Европейската комисия трябва да изпълни ангажимента си да извършва висококачествени проверки на конкурентоспособността на всички регулаторни инициативи на ЕС, като взема предвид кумулативното въздействие на законодателството на ЕС върху компаниите. В допълнение към отделните законодателни инициативи, проверката на конкурентоспособността следва да оцени въздействието на стратегиите и годишните работни програми на Комисията в тяхната цялост.“

 

Във връзка с публикуваното също днес съобщение „Единният пазар на 30 години, Маркус Байрер каза:

„Европейските компании смятат, че единният пазар на ЕС е перлата в короната на Европейския съюз. 30 години е важен крайъгълен камък за отбелязване, но е време и за конкретни действия в полза на гражданите и бизнеса.

Приветстваме признанието на Комисията за спешната необходимост от задълбочаване на единния пазар. Но предложените действия не успяват да преодолеят пречките пред вътрешния пазар на услуги. Например, 60% от настоящите бариери пред предоставянето на услуги съществуват от 20 години и сега също възпрепятстват двойния преход. Задълбочената проверка на схемите за разрешителни, лицензиране и оторизация, също и извън тесния обхват на услугите, свързани с чистите технологии, би помогнала за напредъка.

Една пълноценна програма за напредък в интеграцията на единния пазар чрез премахване на регулаторните бариери пред трансграничните бизнес операции и намаляване на бюрокрацията има потенциала да отприщи 713 милиарда евро до края на 2029 г. Времето за действие е сега.“

Дата: 16.03.2023

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 275