16.03.2023

Днес ЕК представи предложение за Законодателен акт за промишленост с нулеви нетни емисии

Днес ЕК представи предложение за Законодателен акт за промишленост с нулеви нетни емисии (Net-Zero Industry Act). Той е част от Плана за промишлеността в контекста на Зеления пакт (Green Deal Industrial Plan) и цели да гарантира, че ЕС ще има водеща позиция в намаляването на въглеродните емисии едновременно с поддържането на лидерство в технологиите, необходими за това.

Съгласувано с позицията на членуващите в BusinessEurope организации, генералният директор Маркус Байрер заяви, че „ограниченият обхват на направеното предложение създава риск да се превърне в пречка за трансформацията на Европа към производство с нулеви емисии“. И по-конкретно той отбеляза, че:

„Ограниченият обхват на предложението за Законодателен акт за промишленост с нулеви нетни емисии рискува да се превърне в пречка за трансформацията на Европа ЕС трябва да признае, че декарбонизацията на Европа е въпрос на приоритет за икономиката, индустрията и предприятията.

Приветстваме намерението за ускоряване на внедряването на производствени проекти за технологии с нулеви нетни емисии. Опростените и по-бързи процедури и процеси за издаване на разрешителни са основа за привличане на повече инвестиции в Европа, особено в ключови технологии за успешна декарбонизация. Европа често е твърде бавна и твърде бюрократична на всички нива на планиране, разширяване, изграждане и изпълнение на промишлени проекти в сравнение с нашите основни конкуренти.

По-голяма устойчивост трябва да бъде изградена на основата на по-тясно сътрудничество с нашите основни доставчици, като се избягват протекционистичните мерки. Законодателният акт за промишленост с нулеви нетни емисии трябва да поддържа пазарите отворени.“

Допълнително към представеното по-горе становище, БСК, която е член на BusinessEurope, изрази позицията, че ЕС специално в лицето на законодателния орган ЕК е необходимо да направи или проследи извършването на обективна оценка за реалното състояние и възможности за постигане в съответните срокове на предложените в проектозаконодателния акт цели.

Дата: 16.03.2023

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 183