17.03.2023

Представителите на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“- Кирил Петков, Асен Василев, Божидар Божанов, Надежда Йорданова, и Кристина Петкова потвърдиха сходство в политиките си и приоритетите на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). Това стана ясно след проведена среща, на която кандидатите за народни представители дискутираха с ръководствата на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ социално-икономическото развитие на България.

Като ключови приоритети за страната ни единодушно бяха определени влизането на България в еврозоната и Шенген, инвестициите в регионите и в предприятията, работната ръка и реформите в образованието и здравеопазването.

Кирил Петков, съпредседател на „Продължаваме Промяната“, подчерта, че „Еврозоната и Шенген е точка номер 1“ в програмата на обединението. Той продължи с втората точка – „сериозната инфраструктурна инвестиция в Северна и Южна България“. Петков допълни, че страната ни изостава с работната ръка, заради това „ще сложим приоритет върху капиталовите инвестиции“. Дискутирани бяха още секторите здравеопазване, образование и земеделие и необходимостта от промени в тях.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов, в качеството на ротационен председател на АОБР за 2023 г., посочи недостатъците на официалното обявяване на отлагането на приемането на страната ни в еврозоната от страна на правителството, поради опасността да намалее интензивността на усилията в тази посока. Той акцентира върху необходимостта от вноса на работна ръка и предприемането на мерки в системата на образованието, с цел задоволяване нуждите на пазара на труда.

Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България, подчерта, че България губи по 40-50 000 души всяка година, без да отчитаме миграцията. Той връчи и грамота на г-жа Надежда Йорданова за решението на 48-ото Народно събрание за „сините карти“.

Евгений Иванов, изпълнителен директор на КРИБ, подкрепи възможно най-скорошното влизане на България в Еврозоната. Той сподели, че в разговори с европейски представители бизнесът е получил уверение, че докладът за България за влизане в еврозоната от 1 януари 2024 г. би бил насърчителен.

Станислав Попдончев и Мария Минчева, заместник-председатели на БСК, акцентираха върху необходимостта от промени в системата на образованието и по-голямо взаимодействие между МОН и МТСП. Акцент бе поставен и върху механизма за определяне на МРЗ и Конвенция 131 на МОТ.

Асен Василев, съпредседател на „Продължаваме Промяната“, коментира проблемите пред страната ни, свързани с приемането в еврозоната и Шенген. Акцент бе поставен и върху състоянието на държавния бюджет. Участниците в срещата бяха единодушни, че дефицитът в бюджета трябва да е на ниво под 3%.

Като завършек на срещата Кирил Петков заяви, че коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ ще води позитивна кампания, защото вярва, че на бизнеса му трябва предвидимост и редовно управление.

 

 

 

 

 

Дата: 17.03.2023

Източник: АОБР

Прочетено: 985