14.09.2023

Консултативният съвет за професионално образование и обучение към Министерството на образованието и науката (МОН) прие Стратегическа визия за развитие на дуалното обучение в България до 2030 г. Тя предвижда фокусиране върху водещата роля на бизнеса в обучението, развитие и модернизиране на системата на дуалното образование в страната, повече комуникация за популяризирането й. Разработването й беше подкрепено финансово със средства от фонда за подготовка на мерки за подкрепа на Швейцарско-българската програма за сътрудничество, съобщи пресцентърът на МОН.

Заседанието на Консултативния съвет, в който влизат представители на работодателските и синдикални организации, на бизнеса, висшите училища и професионалните гимназии, както и експерти от различни институции, беше открито от министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков. Участниците подкрепиха и изготвените промени в Закона за професионалното образование и обучение. Те предвиждат изцяло нов списък на професиите. Ще бъде премахнато досегашното свръхдетайлизиране на отделни често сходни специалности, а вместо това ще има по-малко на брой широкопрофилни професии. Обучението по всяка професия ще включва и теми по опазване на околната среда, както и придобиване на специализирани ИТ умения, необходими за упражняване на конкретната професия.

Реформите са в изпълнение на Националния план по възстановяване и устойчивост. Изпълнението им ще бъде подпомогнато финансово по проекта "Модернизиране на професионалното образование и обучение", който също беше представен пред Консултативния съвет.

В заседанието участваха също заместник-министърът на образованието и науката Мариета Георгиева, заместник-министърът на иновациите и растежа проф. д-р Георги Ангелов, председателят на НСИ доц. Атанас Атанасов, директорът на дирекцията "Професионално образование и обучение" в МОН Ваня Тивидошева, председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев, управителят на Българската търговско-промишлена палата Маргарита Дамянова, Светлана Дончева oт Българската стопанска камара, представители на Съюза за стопанска инициатива, КНСБ, на държавни и образователни институции, и други.

Като наблюдател участва и ръководителят на Швейцарския офис за сътрудничество Томас Щауфер.

От МОН съобщиха на 11 май тази година, че учениците и обучаващите се възрастни ще бъдат облекчени в избора на своето професионално развитие чрез изцяло нов Списък на професиите за професионално образование и обучение (СППОО). Това е заложено в публикуван за обществено обсъждане проект за изменение на Закона за професионалното образование и обучение, разработен в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост.

За всяка професия занапред няма да има изписани специалности, а ще бъдат посочени различните до четири степени на професионална квалификация за съответната професия. На тези степени ще съответстват и нивата по Европейската квалификационна рамка, Националната квалификационна рамка, както и длъжностите, които могат да бъдат заемани според съответната подготовка.

Действащият сега Списък съдържа 588 специалности, групирани в 245 професии и 47 професионални направления. Наред с професионални направления, които включват множество професии и специалности, има и такива, при които има една професия. Половината от всички професии в списъка имат само една единична специалност, което я прави ненужна. Включени са и специалности от различни професии, които имат еднакви наименования. Всичко това може да заблуди учениците за естеството на избраната специалност поради сходство или съвпадение в имената, както и да ограничи възможността за реализация в твърде тесни специалности, съобщиха през май от МОН.

Дата: 14.09.2023

Източник: БТА

Прочетено: 241