15.11.2023

Приветствайки днешното публикуване на пакета за мобилност на уменията и талантите, генералният директор на BusinessEurope Маркус Дж. Байрер заяви:

„Предложеният набор от таланти може да промени играта в превръщането на Европа в по-привлекателна дестинация за необходимите квалифицирани работници от трети страни по света. Подпомагането на намирането на съвпадение на квалифицирани граждани на трети държави с най-належащите дефицитни професии е важен подход.

Ние също така приветстваме усилията на Комисията за подобряване на признаването на квалификации и умения, придобити извън ЕС. Това би ни позволило да се възползваме по-добре от потенциала на пристигащите граждани на трети държави, както и тези, които вече са в ЕС, които биха могли да дадат по-ценен принос за нашите пазари на труда.

Работодателите са основни участници в успеха на набор от таланти в ЕС. От жизненоважно значение е те да участват тясно в предстоящите дискусии.“

Дата: 15.11.2023

Източник: BusinessEurope

Прочетено: 197