20.11.2023

Българската стопанска камара проведе три поредни обучителни събития в Ямбол, Пазарджик и Пловдив, в периода 14 – 16 ноември 2023 г., които са част от дейностите на българо-норвежкия проект „Социален диалог за устойчиво развитие и достоен труд“ (SDSD).

Екипът по проекта в БСК, заедно с представители на КНСБ, представиха проекта пред  местни предприятия, социални партньори и институции, с цел повишаване на информираността и изграждането на капацитет за развитие на нови индустриални отношения.

По време на срещите беше споделен опитът на норвежките социални партньори и индустрии. Бяха представени разработените образователни пакети по целите на устойчивото развитие и зелените работни места.

За популяризиране на опита на Норвегия бяха направени презентации по теми като:

  • Постигане на целите на Зелената сделка – примерът на Норвегия
  • Кръгова икономика - добра практика на норвежката индустрия
  • Устойчивост на храните – норвежка политика и опит
  • Стратегия за пластмасите на Норвегия
  • Разработване на ESG доклад
  • Норвежкият план за действие за климата

Представянията предизвикаха и съответни дискусии с местните представители в тези градове, особено по темата за пластмасовите продукти. 

В последните дни на месец ноември предстоят подобни информационни образователни събития по проекта в градове от Северна България.

Дата: 20.11.2023

Източник: БСК

Прочетено: 144