20.11.2023

Бизнесът в България е достатъчно зрял, за да бъде отговорен и да се саморегулира, а проучванията на Българската стопанска камара (БСК) показват, че всички предприятия, които са инвестирали в иновативни паркове и технологии, имат по-добро представяне на пазара от останалите и малките и средни предприятия (МСП) не правят изключение в това отношение. Думите са на Ивана Радомирова, изпълнителен директор на Съюза на пивоварите в България и член на УС на БСК, по време на информационното събитие на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия “Отговорно бизнес поведение“.   

Ивана Радомирова е убедена, че работодателските организации са тези, които имат най-голяма възможност да достигнат до малките предприятия, когато става дума за споделяне на опит и консултации относно променящата се бизнес среда и изисквания. А добрите практики трябва да се предават от големите към малките компании.

“Браншовите организации са един прекрасен медиатор за пренасяне на всички новости и практики към целия частен спектър в страната“, посочи тя.

Но това няма да е достатъчно, така че посланията да обхванат целия корпоративен спектър в България. Наред с това, което могат да сторят работодателските организации, е нужна и по-широка разяснителна кампания.

“Защото много компании ще трябва работят по снабдителната верига с малки дружества, а те също трябва да спазват принципите иначе няма да има на разположение банков ресурс“, добави Радомирова.

Тя препоръча на законодателя да търси баланса при преноса на европейските директиви в българското законодателство, така че то да не води до ненужна административна тежест.

По думите ѝ БСК е лидер в създаването, отстояването и въвеждането на политиките, принципите и практиките за социална отговорност, които през годините се надградиха с устойчивото развитие и последно с абревиатурата ESG (екологичното, социалното и корпоративното управления).

“Не по-маловажен е фактът, че БСК успя с участието си в различните етапи от въвеждането на принципа и съответно на практиките за отговорно бизнес поведение с ISO 26000, заедно с членството си в Глобалния договор към ООН, да придаде на своите членове знанията и необходимостта от приемане на добрите практики и принципи“, изтъкна Радомирова.

Предвид привеждането на дейността към ESG-стандартите към БСК се създадоха големи вътрешни организации като например за кръговата икономика, за пакта за пластмаса под егидата на МОСВ и работна група за въвеждането на депозитната система в България, добави тя и призова обединяване на всички заинтересовани страни зад проект на БСК за пускане на единна платформа за отчитане на екологичната, социална и корпоративна отговорност догодина.

По думите на Радомирова от БСК ще развиват сътрудничеството си с ИАНМСП.

Дата: 20.11.2023

Източник: БТА

Прочетено: 258