08.02.2024

По предложение на ректора на УХТ проф. Галин Иванов, съгласувано с министъра на образованието и науката, кмета на Община Пловдив и председателя на Студентски съвет при УХТ - Пловдив на редовно заседание на Академичния съвет на 8 февруари 2024 г. беше утвърден съставът на новия Съвет на настоятелите.

Членове на Съвета на настоятелите са:

 • Добри Митрев – председател на Управителния съвет на БСК и зам.-председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество;
 • Милена Дамянова – директор на дирекция "Наука" при МОН, представител на Министъра на образованието и науката;
 • Доц. Иво Димитров – ректор на Международното висше училище по информатика и е-лидерство "Махатма Ганди", Пловдив. Член е на Съвета на директорите на ТЕХ Парк Пловдив и управител на Института по информация и иновативни технологии-Пловдив и зам.-председател на Управителния съвет на Долина за дълбокотехнологични иновации – Пловдив, представител на кмета на Община Пловдив;
 • Александра Начева – студентка редовно обучение в УХТ, световна шампионка до 20 години на троен скок, представител на Студентски съвет при УХТ;
 • Проф. Пламен Моллов – ректор на УХТ за мандат 2019-2023 г.;
 • Иван Папазов – изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите на "ВП Брандс Интернешънъл", почетен професор на УХТ-Пловдив;
 • Роберто Санторели – Председател на Конфиндустрия България (сдружение на италианския бизнес в България);
 • Инж. Георги Жеков – управляващ съдружник на "ЦИМА 99", възпитаник на УХТ-Пловдив.

За председател на новия Съвет на настоятелите на висшето училище бе избран проф. Пламен Моллов, ректор на УХТ-Пловдив за мандат 2019-2023 г.

Проф. Галин Иванов изрази готовността на ръководството за активно взаимодействие със Съвета на настоятелите за формулирането на амбициозни цели и постигането на ефективни резултати в дейността на Университета за предстоящия мандат.

Като признание за дългогодишната им подкрепа към УХТ-Пловдив, почетни членове на Съвета на настоятелите са:

 • Инж. Димитър Георгиев – основател на "Роза Импекс България", Почетен консул на Украйна в Пловдив, възпитаник и Доктор хонорис кауза на УХТ-Пловдив;
 • Доц. Борислав Великов – основател на "Аквахим България", председател на 39-то Народно събрание на Република България през 2005 г., редовен член на Съвета на настоятелите на УХТ-Пловдив за мандат 2019-2023 г.;
 • Инж. Мехмед Дикме – министър на земеделието и горите 2001-2005 г., възпитаник на УХТ-Пловдив, редовен член на Съвета на настоятелите на УХТ-Пловдив за мандат 2019-2023 г.;
 • Инж. Атанас Урджанов – председател на Асоциацията на месопреработвателите в България, директор операции в "Белла България", член на Управителния съвет на Съюза по хранителна промишленост.

 

 

Дата: 08.02.2024

Източник: БСК

Прочетено: 345