22.03.2024

Безплатното обучение ще се проведе в периода 10-12 април

Последни места за обучение “BUILDING COMPANIES CAPACITY IN SECURITY CULTURE”. Обучението е безплатно за членовете на Българска стопанска камара и ще се проведе съвместно със CRDF Global  и AcuTech в периода 10-12 април. С приоритет са сектори, които боравят с химикали, като химическа промишленост, фармацевтика и здравеопазване, селско стопанство и преработваща индустрия, козметика и почистващи препарати, лаборатории и тестване, транспорт, складиране и логистика. 

Програмата включва:

  • Елементи на управлението на културата по сигурността в предприятието
  • Развитие и внедряване на култура по сигурността в предприятието
  • Провеждане на проучвания по култура за сигурност
  • Одит на системите за безопасност и сигурност в предприятието
  • Теми, свързани със сигурността на веригите за доставки 

Обучението се провежда на английски език от експерти на AcuTech с дългогодишен опит, работили по преодоляването на едни от най-големите кризи по корпоративна сигурност в света. 

Линк за регистрация: ТУК 

Важно: Поради естеството на темата, регистрацията се третира персонално и няма да се позволява на място замяната на един регистриран участник от организация или фирма с друг от същата фирма. 

Дата: 22.03.2024

Източник: БСК

Прочетено: 285