27.03.2024

Доц. Щерьо Ножаров за приемането на еврото в България и неговите предимства, какво казват докладите на МВФ и на Световната банка за все по-нарастващата цена на неизвършените реформи в България и какви са причините за това, ако се погледне примера с ефекта на едно успешно внедряване на електронното управление върху администрацията.

Дата: 27.03.2024

Източник: ТВ1

Прочетено: 141