08.05.2024

Доц. д-р Щерьо Ножаров, главен секретар на УНСС по бюджет и финанси и икономически съветник в БСК, пред Bloobmerg TV

Няма диалог за реалната икономическа политика на страната. Централно място заемат различни корупционни скандали. Големият проблем е как изглежда страната отвън, тъй като България иска да се присъедини към еврозоната, също така – към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в края на 2025 г., заяви доц. д-р Щерьо Ножаров, главен секретар на УНСС по бюджет и финанси и икономически съветник в БСК в предаването "В развитие" с водеща Роселина Петкова.

Експертът коментира, че според последния доклад на Fitch Ratings България има проблем с таргетирането на средносрочната фискална политика.

„От една страна, се водим, че сме държава с валутен борд (…) От друга страна, започнахме с ежегодни бюджетни дефицити. Двете неща са несъвместими (…) Дали тези дефицити водят до подобряване на публичните капиталови разходи? Дали те водят до подобряване на частните инвестиции и инфраструктурата? Категорично не“.

България е с кредитен рейтинг BBB, който не е инвестиционен. Цената за обслужване само на лихвите по дълга ще надхвърли 1% от БВП годишно. За сравнение, САЩ и Франция имат инвестиционен кредитен рейтинг AAА. Поради това цената на обслужване на дълга е много ниска.

„Две цяло и двадесет и пет милиарда лева годишно ще плащаме само за лихвите. Тези пари ще излизат от България, няма да се вливат в българската икономика, защото имаме кредитен рейтинг BBB, който е характерен за икономиките в преход“.

Данните на БНБ показват бързо нарастване на външния дълг. От 23,8% сега ще се покачи до 28,8% през 2026 г.. Кредитният рейтинг е зависим от промените на валутните курсове евро-долар и промените на лихвените проценти. Проблем е също така и неефективното усвояване на евросредства.

Гостът подчерта, че от огромно значение е качеството на образованието. Развитието на ИИ и роботизация не стават без силна наука.

„България прави 80 патента годишно. Държави като Германия и Франция правят над 2000 патента годишно на 1 млн. човека от население. Държави като Румъния и Хърватия – 300 патента годишно (…) Бизнесът трябва да купува патенти от чужбина, а това е много скъпо“.

Относно инвестиционния климат в страната експертът коментира, че на първо място инвеститорите гледат статистическите бази данни на МВФ – индекси, свързани с върховенство на закона, корупция и др.

„По някои от показателите ние сме единствените в Европейския съюз, които сме с минус пред показателя (…) Такива показатели правят високо рисков профил за инвеститорите “.

Целия коментар гледайте във видеото.

Дата: 08.05.2024

Източник: Bloomberg TV Bulgaria

Прочетено: 290