05.06.2024

Растежът в ЕС ще се повиши леко, но индустрията все още е изправена пред огромни предизвикателства

След като до европейските избори остават само няколко дни, BusinessEurope публикува днес своите пролетни икономически перспективи, които подкрепят призива на бизнес организацията за рестартиране на политиката на ЕС, за да се гарантира конкурентоспособността на Европа и да се укрепи нейната индустриална база.

Коментирайки доклада, генералният директор на BusinessEurope Маркус Дж. Байрер отбеляза: „Има признаци, че растежът на икономиката на ЕС може леко да се възстанови тази година, като нарастващите реални заплати и перспективата за по-ниски лихвени проценти вероятно ще увеличат търсенето. Но подобренията в общото производство на ЕС не трябва да ни отклоняват от огромните предизвикателства, пред които е изправен индустриалният сектор, особено в резултат на високите цени на енергията и нарастващата регулаторна тежест. Индустриалното производство в ЕС остава малко над нивата преди Covid, като използването на капацитета е на най-ниското си ниво от 2013 г. (ако се изключи периодът на Covid). Освен това 74% от федерациите-членки на BusinessEurope смятат, че бизнес климатът за индустриалните производители или се е влошил, или не е показал подобрение през последните 6 месеца. Лидерите на ЕС трябва да използват инерцията от докладите Letta и предстоящите доклади на Драги, за да поставят конкурентоспособността и единния пазар в центъра на следващия политически цикъл и да разработят дългосрочна европейска стратегия за растеж.“

Докладът показва, че предприятията в ЕС сега очакват икономиката на ЕС да нарасне с 1,2% през 2024 г., като се увеличи до 1,8% през 2025 г. Това е ревизия с 0,4 процентни пункта надолу за 2024 г. в сравнение с нашата есенна икономическа перспектива. За да го прочетете изцяло, щракнете тук.

Дата: 05.06.2024

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 385