11.06.2024

Над 140 презентации, доклади и нови научни решения бяха представени от бирената индустрия на годишния Форум на Пивоварите на Европа и на 39-ия конгрес на Европейската пивоварна конвенция. На най-голямото събитие на сектора, което се проведе в Лил,Франция, взеха участие над 800 пивовари, учени, доставчици на суровини, политици, маркетолози, медии, дистрибутори, неправителствени организации и любители на бирата от целия свят. Фокусът на международната среща за поредна година бе насочен към стратегиите и решенията за иновативна, зелена и силно разнообразна като продуктова гама бирена индустрия. Важно е, че събитието обединява целия спектър на пивопроизводителите - от най-големите до най-малките предприятия, които общо на Стария континент вече са над 11 000.

Верни на традицията, Пивоварите на Европа в трите най-големи и ключови за индустрията пленарни сесии отчетоха икономическия, социален и екологичен принос на бранша. Производството и продажбите на бира в страните от ЕС осигуряват работна заетост за 2 милиона души. Всяко едно работно място в пивоварните генерира 15 допълнителни работни места по веригата на доставките, търговията, заведенията и туризма. Добавената стойност на индустрията надхвърля 50 милиарда евро, от които 25% се генерират от бирените компании, 25 на сто - от свързаните браншове на доставчиците на суровини и материали и 50% - от продажбите през магазините, заведенията и туризма. Годишно в европейските страни се консумират над 36 милиарда литра бира, от които 1.6 милиарда литра е безалкохолната.

В 12 тематични бизнес семинара и 17 научни сесии десетки експерти и производители от пет континента представиха най-новите технологии и методи за повишаване на стандартите в биреното производството. Селектирането на подобрени сортове хмел и ечемик, техниките за намаляване на въглеродния отпечатък на индустрията и подходите за растеж и конкурентоспособност бяха най-често обсъжданите теми. Предвид бурното развитие на безалкохолните бира бяха представени нови пивни дрожди, разработени специално за пиво с 0% съдържание на алкохол.

Българското участие във форума също беше впечатляващо. По специална покана на организаторите за първи път като ключов бизнес лектор беше поканен представител на Съюза на пивоварите в България. Габриела Попова, собственик и управител на ,,Бритос“ ЕООД, Велико Търново, представи предизвикателствата и възможностите за растеж и успех на малките иновативни бирени компании. Техният много бързо развиващ се бизнес модел е изключително динамичен, с голям потенциал и от все по-важно значение за цялостното представяне на бирената категория и индустрия. Интересно е да се отбележи, че Г. Попова е първата и единствена жена в 11-те страни от Централна и Източна Европа, която е собственик и изпълнителен директор на независима малка пивоварна.

Голям интерес предизвикват и решенията, които разчитат на инструментите на изкуствения интелект (ИИ) за анализ, контрол и подобряване в реално време на най-чувствителните етапи в производството. Така например, учени от Чехия и Германия вече са разработили ИИ приложения, с които могат да контролират запазването на ароматните качества и вкусовата стабилност на различните видове бира при нейното отлежаване и съхраняване. С помощта на ИИ могат да се създават и нови интересни стилове пива със съответните уникални за тях характеристики. Вече възниква цял научен клон, свързан именно с многообразието и нюансите на вкусовите усещания, аромата, цвета и дори възпроизвеждането на мехурчетата в пяната на бирата. И тук трендът е за все по-голямото разнообразяване на стиловете, особено при безалкохолните и нискоалкохолните бири.

В панелите на форума бяха представени и изключително любопитните провокативни изследвания за пивоварните митове, градските легенди и връзката им с актуалните тенденции в бирената култура. ,,Този тип презентации винаги са модерни, интересни и имат широк отзвук в бирената общност. На Форума най-предизвикателните от тях бяха тезите на белгийския професор по физика Фабрицио Брусела за парадокса на бирата, изследванията на Европейския съюз на потребителите за еволюцията на стиловете от 1870 година до наши дни, възможностите за развитие на бирения туризъм на колегите от Брюксел“, коментира Ивана Радомирова, изпълнителен директор на Съюза на пивоварите.

В заключение на годишната си среща Пивоварите на Европа потвърдиха водещите си приоритети от представения през март в Европейския парламент Манифест на пивоварния бранш. И днес призивът към европейски институции и новоизбрани евродепутати е с акцент върху създаването на справедливо, устойчиво и небюрократично за развитието на бирения сектор законодателство. Очакванията включват ясни регулации за етикетиране на пивото и другите алкохолни напитки, приключване на уточненията и публикуване до края на годината на новия Регламент за опаковките и отпадъците от опаковки. Неговото изпълнение означава и въвеждане във всички страни на ЕС на депозитни системи за обратно изкупуване на опаковките от бира и безалкохолни напитки. Това е проект, по който Съюзът на пивоварите вече работи в партньорство с МОСВ, колегите от асоциацията на безалкохолните напитки, БСК, сдруженията на търговците и други заинтересовани страни.

Допълнителна информация:

Съюзът на пивоварите СПБ, е представителната организация на производителите на бира в страната. Членове на сдружението са: ”Болярка - ВТ” АД, „Бритос” ЕООД, „Загорка” АД, „Каменица” АД, „Карлсберг България” АД, „Ломско пиво” АД, „Доровски инвест“ ООД и техните доставчици на суровини, материали и оборудване. Общо членовете на СПБ произвеждат 99% от бирата в страната.

 

Дата: 11.06.2024

Източник: Съюз на пивоварите в България

Прочетено: 316