Дата: 23.11.2009

Източник: darikfinance.bg

Прочетено: 2497

Министър Трайков каза, че точно съм си поставил въпросите си, но не получих отговор, заяви председателят на Стопанката камара Божидар Данев по време на участието си в кръглата маса, на която днес се дискутира новата енергийна стратегия. Той запита икономическия министър докъде е стигнала националната програма за възобновяеми енергийни източници, кога бизнесът ще спре да субсидира кръстосано и потребителите, и топлофикациите, кога ще се отнемат лицензите на газоразпределителните дружества, които не инвестират.


Други проблеми, които тревожат бизнеса, са – когато ще се отвори транзграничният пазар, за да има реална конкуренция, и кога ще се въведе моделът един лиценз – едно дружество у нас, каквато е европейската практика.


Той сподели, че структурата на българската икономика 20 година е деформирана от погрешна политика в енергетиката, поради което индустрията ни има силно енергоемки производства. Данев възрази срещу непазарни договори, сключени с ТЕЦ-Марица Изток, поради което имаме твърде висока цена на електроенергията. Според него изкупуването на енергията от възобновяемите енергийни източници ще определи една твърде висока средна цена в микса на електроенергията. Той не получи отговор как ще се компенсира тя и как ще се посрещне от бизнеса и потребителите. Все пак той се съгласи, че има наченки на модерно мислене в представените принципи за нова енергийна стратегия. БГНЕС