Дата: 19.01.2010

Източник: БСК

Прочетено: 3433

 

Центърът за професионално обучение на БСК обявява конкурс по документи за подбор на преподаватели в дейности за професионално обучение.  

 

Минималните изисквания към преподавателите са да имат висше образование в съответната област на преподаване, минимум 3 години стаж като преподавател и умения за използване на съвременни средства за презентиране и онагледяване на учебното съдържание като ИКТ, мултимедия, ролеви игри, обучение с казуси, проекти и др. Предимство в подбора  ще се дава на допълнителни квалификации, умения и опит в преподаване на възрастни, умения за ползване на електронни инструменти за дистанционно обучение (email, Skype, ICQ, форум, chat room и др.), методическо осигуряване – разработване на учебни материали, казуси, тестове и др.  

 

За повече информация вижте ТУК