22.10.2004

Намаляване на осигурителната тежест от 36,2 на 15 процента предлага Българската стопанска камара

На 22 октомври 2004 г., в рамките на семинар на тема "Българският осигурителен модел – реалност и перспективи",  председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев предложи съществуващата в момента осигурителна тежест от 36,2 процента да бъде намалена на 15 процента. БСК предлага разликата от 21.2 процента да бъде разделена така: 14 процента (около 1,5 млрд.лв.) за повишение на доходите на всички заети в икономиката, 7.2 процента да останат като свободни средства при работодателите (около 1 млрд.лв.).

Подобна мярка, безспорно, ще генерира един сериозен дефицит в бюджета на НОИ в рамките на около 1.4 млрд.лв., но в замяна на това ще има един допълнителен приход в държавния бюджет в размер на около 1.1 млрд.лв. Тези допълнителни приходи ще са вследствие на увеличението на приходите от данък общ доход,  генериран от увеличението на работните заплати, а също така, тези близо 3 млрд. свободен финансов ресурс ще влязат в оборот в икономиката и ще доведат до увеличение на приходите от ДДС.

Разликата между дефицита в бюджета на ДОО и допълнителните приходи в държавния бюджет - около 270 млн. лв., може да бъде покрита с част от натрупания бюджетен излишък за тази година. Т.е. само с 270 млн. от бюджетния излишък може да се осъществи една кардинална реформа, която да генерира дългосрочни приходи за икономиката и България да се доближи по-бързо до европейските стандарти. Ефектът в никакъв случай няма да е такъв при раздаването на бюджетния излишък за 13-а заплата за бюджетните служители, което е дискриминация спрямо данъкоплатците от частния сектор и при това е еднократен акт, който не носи дългосрочни икономически ефекти.

По думите на г-н Данев, Правителството трябва да върне бюджетния излишък на данъкоплатците, а няма по-добър начин да направи това, освен да намали социалните плащания, връщайки по този начин част от този излишък на работодателите, които ще създадат нови работни места, ще повишат работните заплати, част от сивата икономика ще изплува на светло, ще има допълнителни приходи към бюджета, които към този етап дори не могат да се прогнозират. При съществено намаляване на осигурителното бреме ще се увеличат оборотите в икономиката – както потребителското търсене, така и инвестиционните начинания на бизнеса.

Дата: 22.10.2004

Източник: БСК

Прочетено: 2906