Дата: 03.05.2010

Източник: БСК

Прочетено: 3542

Възобновяемите енергийни източници са поредният инвеститорски балон след строителството, който допълнително ще нанесе сериозни щети върху структурата на българската икономика и ще я направи още по-чувствителна към международни трусове". Това каза днес, 3 май, на пресконференция председателят на БСК Божидар Данев. Той представи анализ, разработен от експертен екип на БСК на тема „Икономика на нисковъглеродната енергетика".

Анализът ще бъде подложен на дискусия по време на конференция утре, 4 май, в столичния хотел Шератон, с участието на министъра на енергетиката и икономиката Трайчо Трайков, представители на заинтересовани институции, организации и фирми.

Форумът е открит за журналисти, а началният час е 11.00!

В днешната пресконференция участваха още председателят на Българска браншовата камара на енергетиците (ББКЕ) Димитър Шевиков, председателят на Асоциацията на големите потребители на енергия Константин Стаменов, и главният експерт на ББКЕ Люлин Радулов.

Анализът на БСК показва, че вследствие развитието на ВЕИ при сегашните нормативни условия, при сключените договори за производство на ел.енергия от „Мариците" и при необходимите разходи за закупуване на квоти СО2 до 2015 г. енергийните цени за индустрията ще се увеличат с 33%, а за населението - с 85%. За периода 2015-2020 г. ръстът ще е съответно - 53.8% за индустрията и 113% за населението!

За да не се стига до подобен ценови шок, който неминуемо ще има тежки социални последствия, БСК предлага:

- Да се преразгледат договорите с големите въглищни централи;

- Да се приеме териториален план за разположение на ВЕИ;

- Да се въведе търговия със „зелени сертификати"

- Да се прилагат равни привилегии за всички видове ВЕИ (а не само за производството на електроенергия от вятър и слънце) - вкл. от биомаса, водна енергия, отпадъци и пр.;

- Да се въведат привилегии и за ВЕИ за собствена консумация;

- Изграждането на ВЕИ да става задължително след тръгни процедури;

- Разходите за присъединяване и изграждане на резервни мощности да са за сметка на инвеститорите на ВЕИ;

- Приходите от търговия с емисии и дерогация да се насочат към модернизация на технологиите в индустрията и енергетиката, както и за енергийна ефективност;

- Да се премахне субсидирането на цената на електро- и топлоенергията за домакинствата, каквито са европейските изисквания към страната ни;

- Спешно да се реализира продажба на квоти СО2, заделени за нови участници в Европейската схема за търговия с емисии, с реализация на обратни покупки при необходимост, от което очакваният ефект е 400 млн.лв.

Резюмето на анализа прилагаме в прикачния по-долу файл, а пълният текст ще бъде представен на конференцията утре.