Дата: 04.05.2010

Източник: БСК

Прочетено: 3099

Конференция на тема „Икономика на нисковъглеродната енергетика", организирана от БСК, се проведе днес, 4 май, в столичния хотел Шератон. 

Във форума участваха повече от 80 представители на индустрията, неправителствения сектор и много медии. Основа за дискусията бе разработен от експерти на БСК анализ по същата тема. По-голямата част от участниците в дискусията изразиха подкрепата си за изложените в анализа на БСК тези, аргументи и предложения. Общо бе виждането, че достигането на европейските цели от законодателния пакет „Енергетика/Климат" (20:20:20) не трябва да са в противоречие на националните ни цели за постигане на по-добра конкурентоспособност на икономиката и намаляване на нейната енергоемкост.

През втората част от дискусията с участие се включи и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, който също подкрепи предложенията на БСК, насочени към три основни групи проблеми, съпътстващи въвеждането на ВЕИ:

- Формиране на цените за енергията, произвеждана от ВЕИ;

- Равноправно третиране (насърчаване) на всички видове ВЕИ;

- Насърчаване производството на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

Министър Трайков съобщи, че до дни ще бъде подложен на обществено обсъждане проектът на Закон за възобновяемите енергийни източници. В процес на разработка е и нова енергийна стратегия, за чието финализиране също ще се разчита на експертната помощ от страна на бизнеса.

Снимки от събитието и пълният текст на анализа на БСК са публикувани по-долу.

Пълен аудиозапис от събитието можете да изтеглите ОТТУК