27.05.2010

БСК приветства обявените намерения от страна на представители на Правителството за въвеждане на задължителна регистрация по ДДС за всички стопански субекти (независимо от техния оборот), както и за свързване на всички касови апарати с НАП чрез единна електронна GPRS-система.


Припомняме, че БСК първа предложи въвеждането на задължителна регистрация по ДДС още в края на 2004 г., но до този момент нито едно правителство не реагира по подходящ начин. Същото се отнася и за включването на касовите апарати в GPRS-система, което предложихме през пролетта на 2007 г. при старта на инициативата ни „На светло" (www.nasvetlo.net) за борба срещу сивата икономика.


Убедени сме, че тези две мерки ще доведат до значително намаляване дела на сивата икономика и увеличение на приходите в държавния бюджет, което е от жизнено важно значение за българската икономика в този тежък кризисен период.

Дата: 27.05.2010

Източник: БСК

Прочетено: 3608