Дата: 06.10.2010

Източник: БНТ, "Денят започва"

Прочетено: 2616

В студиото на сутрешния блок „Денят започва" председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев коментира, че икономиката не търпи силови мерки, необходим е диалог. „Според мен премиерът е подведен, има и страх от обществени вълнения - това диктува вземането на решения от кабинета", каза още Данев. Бизнесът има два начина да протестира - с пасивни и активни мерки може да накара правителството да коригира своето решение. Потърпевши ще бъдат обаче и работниците, и служителите - подчерта председателят на БСК.

„Ние говорим за увеличение на данък не с 3 %, а с 3 пункта, което е над 16,6 %, което означава - българската икономика току-що е подала уста над водата или само шнорхела и сега ще я натиснем надолу, защото тя в момента функционира само благодарение на износа на предприятията, които допринасят за възраждане на икономиката ни",  коментира Божидар Данев.

Водещ Марин Маринов:

Продължаваме с гледната точна на бизнеса по тази идея, която преди малко анонсирахме. В студиото сме с Божидар Данев. Добро утро, г-н Данев.

Божидар Данев:

Добро утро.

Водещ:

Нарекохте вчерашното предложение, вчерашните анонси безумие, убийствена идея за бизнеса, смъртоносна, да не изреждам всички епитети. Какъв ще бъде прекият резултат?

Б. Данев:

Аз не зная дали толкова краен съм в изказванията, такива крайни изказвания правят обикновено синдикатите. Но аз бях свидетел сега на един интелигентен разговор между бившия министър на финансите и председателя на бюджетната комисия и виждате колко разум има в техните съждения. И самата председателка на бюджетната комисия като че ли е уплашена от подобна стъпка. И цялата нация трябва да бъде уплашена от подобна стъпка, защото ние говорим за увеличение на данък не с 3 процента, както говореха, а с 3 пункта, което е над 16.6 процента, което означава, че българската икономика току-що е подала уста над водата, или само шнорхел, и сега ще я натиснем надолу, защото тя в момента функционира само благодарение на износа на предприятията, които допринасят за възраждане на икономиката ни. И ние сега искаме да изменим една основна данъчна тежест, каквато е осигурителната тежест. За сметка на какво? Искаме да прехвърлим няколко стотин милиона, забележете, няколко стотин милиона в една нереформирана системата, каквато е здравната система, и искаме да увеличим приходите, разбира се, друг е въпросът колко ще се увеличат тези приходи, в пенсионната система, също една нереформирана система. А, погледнете, тази държава, която предлага тези решения, не събира от 1 милион и 800 хиляди граждани здравна вноска. Първо свършете си вашата работа, господа от държавата.

Водещ:

Иначе ще има протести. . .

Б. Данев:

Или не си плащат пенсионните, нормалните пенсионни осигуровки, а за сметка на всички заети в икономиката, за сметка на целия бизнес основно пенсиите на заетите в отбраната и в полицията, така че. . .

Водещ:

Но иначе ще има стачки, ще има протести, г-н Данев, и явно това притеснява управляващите.

Б. Данев:

Това е въпрос. . . когато едно правителство не може да овладее нещата, естествено притеснява. Следващата стачка, както казах, ще бъде на полицаите. И на тях ли ще отстъпим? Тоест, ако правителството има смелост, ако има решимост, ако има политическа воля, да провежда тези реформи. Не може да наливаме средства в нереформирани системи, и то за сметка на, бих казал, на слагане на много тежки условия пред икономиката, която и без това е в тежко състояние. Обаче трябва разумно да се мисли. И аз мисля, че ще има един разумен допълнителен разговор, тъй като решенията бяха взети едностранно, забележете, в разговор между министър-председателя и синдикатите и лекарския съюз. Тоест лекарският съюз има основания да търси допълнително финансиране, особено текущо сега, в момента, но преди всичко тази система трябва да се реформира. В тази система, знаем всички, дълбоко за нас е ясно, че голяма част от парите изтичат по неясни пътища. Не искам да влизам в детайли по здравеопазването, но това е факт.

Водещ:

Според вас тези решения, вчерашните, не са окончателни. Това е ваша надежда или е ваша информация, че е така?

Б. Данев:

Това е само един анонс, заявен от министър-председателя. Естествено, че те трябва да минат през тристранния съвет. Ако смятат да не минава през тристранен съвет, това означава да взривят тристранното сътрудничество. Тоест това означава, че ние бихме могли, това е друг въпрос - дали ще решим, да атакуваме това решение, както е нормално, тъй като така е в българското законодателство. Ако се спазва, трябва да мине това решение през тристранния съвет и да бъде подложено на внимателно обсъждане. Но аз се надявам на разумните гласове в това правителство. Такъв разумен глас чухме само преди десет минути във вашето студио. . .

Водещ:

Ама дали те взимат решенията? Как. . .

Б. Данев:

Вижте, аз също предполагам, че не малко от останалите членове на кабинета добре разбират опасността, която се крие зад подобно решение. На практика подобно решение ще създаде. . . в никакъв случай примерно не може да се очакват, така, прогнозираните 570 милиона допълнително в пенсионния фонд. Това са наивни истории. Във всички случаи всяко увеличение на данъците побутва част от икономиката да отиде в сивия сектор, особено тук това се отнася за малкия бизнес, който ще бъде силно натоварен от подобни допълнителни ставки.

Водещ:

Заплати, работни места. . .

Б. Данев:

Заплати, работни места. Естествено, разбира се, бизнесът не организирано, в никакъв случай, не трябва да тласкаме бизнеса към подобно нещо, ще пристъпи, нормално, към съкращаване на работни места, ще започне да намалява заплати, ще направи, да кажем, нови щатни разписания, което има право, има зоконово основание. Тоест със законови средства ще се опита да противодейства на подобно решение. Така че силово не трябва да се действа в икономиката. Икономиката не търпи силови мерки, тропане по масата и вдигане, и обвинения в дървени глави, и харчения, и т.н., които си позволяват някои лидери да употребяват подобни изрази. Така че. . . ако има нещо полезно за българската икономика, това е диалогът, дискусиите. И ние се радваме може би на това, че често министър-председателят взима някои решения и след това се оттегля от тези решения. Надяваме се, че и този път ще повторим случая.

Водещ:

А не сте ли объркани от това нещо, не пречи ли това на бизнеса, тази непредсказуема среда?

Б. Данев:

За мен той е провокиран и от някои чиновници на по-долно равнище, без опит в управлението на икономиката, особено във финансите, е провокиран в търсене на някакви заместители - ще дам 500 милиона на здравната каса, ще вдигнем с 3 процента, за да отиде във фискалния резерв 570 милиона, едни такива наивни сметки, които не говорят за професионализъм на тези хора.

Водещ:

Подведен е, казвате, премиера?

Б. Данев:

За мен категорично е подведен премиерът, плюс страхът от вълнения. За мен това е някакво поведение, предпанично поведение, за да може да се реагира на всяка заплаха, която има, на всеки натиск да се реагира по този начин. Ясно е за всички, че имаме нереформирана здравна система, ясно е за всички, че имаме нереформирана пенсионна система, ясно е за всички, че

държавата не си изпълнява основните функции да събира тези вземания, ясно е, че държавата не изпълнява своите нормални функции да плаща пенсионни, необходими пенсионни ставки за хората, които се пенсионират на сравнително млада възраст, тоест категорийните работници. Така че всички тези неща са дълбоко ясни и това са наследени негативи в тази система. И ние имахме,

така, твърдото убеждение, че едно дясно ориентирано правителство ще коригира тези недъзи и тези негативи. Виждаме точно обратното, то ги задълбочава.

Водещ:

А вярвате ли, вярвате ли още на правителството?

Б. Данев:

Аз все още вярвам. Вчера имахме доста интелигентен разговор, така, добър разговор, бих казал, в рамките на тристранния съвет, но когато фактически излязоха от тристранния съвет, нещата станаха неуправляеми.

Водещ:

Защото явно синдикатите имат друго средство за натиск над този кабинет - стачка, протест, събиране на хора пред парламента, палатков лагер. . .

Б. Данев:

Вижте, бизнесът има. . .

Водещ:

Вашето средство за натиск?

Б. Данев:

. . .бизнесът има два начина да протестира. Той може с пасивни и с активни мерки да. . . фактически да коригира тези решения на правителството. Но лошото е, че цялото общество ще бъде потърпевшо. Тук не става дума за. . . те и самите работници ще бъдат потърпевши. Ние спокойно прогнозираме, че дори превантивно част от работодателите ще почнат да коригират своя списъчен състав на заетите в тях. . .

Водещ:

Ще започнат съкращения. Процентно може ли. . .

Б. Данев:

. . . предварително. . . Трудно мога да прогнозирам. Първо, още няма това решение за увеличение. Но нормално, това е 16 на сто увеличение, особено за трудоемките предприятия, особено за малкия бизнес, където основно с труд се реализират доходите на тези предприятия. . . Знаем, че бизнесът, общо взето, не е в блестящо състояние. Аз казах, наченките бяха добри, сигналите бяха добри за предприятията, които работят за износ. Но отново подчертавам - първо, това означава, че ще се намали приходната част и по другите. . . и с другите данъци. Аз например не съм съгласен с някои от изказванията, които бяха тук направени. За мен за първи път в бюджет 2011 г. се предвижда толкова ниска събираемост на приходите - 33.51 процента. В последните десет години, до 2008 г., 40.00 - 40.09 е била тази събираемост. Това означава, че. . . това е точен знак, че част от икономиката отива в сивия сектор. Тоест това решение ще тласне още не малка част към сивия сектор. Тоест очакванията, че ще съберем. . . с вдигането на данък ще съберем тези средства, са просто наивни и нямат икономическа логика. Практиката и икономическата ни история показва, че подобни мерки не са довели до по-висока събираемост.

Водещ:

Така, предупреждението от страна на работодателите. Благодаря, г-н Данев. Само с едно изречение - бихте ли го приели това като временна мярка, временно, докато се успокои ситуацията?

Б. Данев:

Вижте, нас ни омръзна от временни мерки. Миналата година се прие временна мярка, че ще плащаме трите болнични дни, сега правителството. . . ние го преглътнахме този горещ картоф. Но този и следващия много горещ картоф и много голям картоф, дори, бих казал, недоварен картоф, трудно ще го преглътнем - увеличението с три пункта, проценти пункта, социалноосигурителните вноски.

Водещ:

Не бихте го приели под никаква форма, дори като временно решение, докато се успокои системата?

Б. Данев:

Не, просто реакцията ще бъде. . . реакцията е ясна каква ще бъде. Естествено, тя не може да бъде излизане по улиците, но може да бъде закриване на бизнес, изнасяне на бизнес, съкращение на работни места, намаляване на заплати и т.н.

Водещ:

И евентуално оспорване в съда, казвате, ако не мине през тристранката, през одобрението на тристранния съвет. . .

Б. Данев:

Което е въпрос вече на решение на всички работодателски организации, ако решим да отидем към такава мярка. Но ние сме, общо взето. . . ние не смятаме, че трябва да се конфронтираме. Конфронтацията не води до добри решения и до добро и разумно. . . изходи от подобни, бих казал, внасяне на напрежение от други социални слоеве в икономиката ни.

Водещ:

Добре. Много ви благодаря за този разговор. Това е гледната точка, предупреждението на бизнеса към тези. . .

Б. Данев:

Не бих казал предупреждение, не бих казал предупреждение, но. . .

Водещ:

Е, така, позицията ви по отношение на вчерашните анонси.

Б. Данев:

. . . най-малкото призив за разум, призив за разум към правителство и към парламентаристи, които са следващата пречка по пътя на неразумните решения.

Водещ:

Добре. Много ви благодаря за този разговор.