Дата: 01.11.2010

Източник: БСК

Прочетено: 3308

Национално споразумение за нова стратегия за финансова стабилизация и усъвършенстване на пенсионното законодателство подписаха представителите на Националния съвет за тристранно сътрудничество и премиерът Бойко Борисов в Министерски съвет. По време на пресконференцията, след срещата, председателят на БСК заяви, че пенсионната реформа не търпи отлагане и поетапно трябва да се изпълнят всички препоръки на Международния валутен фонд. „Очакваме да се спази препоръката на МВФ да се премахне ранното пенсиониране от 2028 година", допълни Божидар Данев.

Председателят на Асоциацията на частните пенсионни фондове Никола Абаджиев благодари на работодателските организации за последователната им позиция по отношение на запазването на стабилността на осигурителната система и спазването на правата на категорийните работници.

Според подписания от социалните партньори документ се предвижда удължаване на периода за ранно пенсиониране на работещите при първа и втора категория труд до 31 декември 2014 година. Пенсиите на тези лица за периода 2012 година - 2014 година ще се изплащат от фонд Държавно обществено осигуряване, вместо от професионалните пенсионни фондове и вноските от 12,7% ще постъпват в НОИ.

Във фонд „Пенсии" на НОИ ще се прехвърлят и средствата по индивидуални партиди до 31 март 2011 година. Седмо, условията за пенсиониране на категорийните работници няма да се променят до 31 декември 2014 година. От 1 януари 2015 година ранни пенсии за работещите при първа и втора категория труд ще се изплащат само от професионалните пенсионни фондове.

Споразумението предвижда също от 1 януари 2011 година до 31 декември 2013 година нулев размер на вноските по фонд „Гарантирани вземания на работници и служителите" поради натрупани големи средства от приходи и доходност на инвестициите във фонда и ниски разходи за обезщетения.

От 1 януари 2012 година се увеличава стажът за работещите при трета категория труд с по четири месеца всяка календарна година до достигане на 37 години стаж за жените и 40 години стаж за мъжете през 2020 година. Същото нарастване на стажа ще се прилага и за общия изискуем стаж за работещите в специалните ведомства, МВР и МО и за учителите. От 1 януари 2021 година е предвидено нарастване на възрастта за пенсиониране на мъжете и жените с по шест месеца до достигане на възраст 63 години за жените и 65 години за мъжете. От 1 януари 2017 година ще има увеличаване на тежестта на всяка година осигурителен стаж от 1,1 на сто на 1,2 на сто за пенсиите, свързани с трудова дейност. От 1 януари 2017 година се предвижда увеличаване на общия размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии" с 2 процентни пункта, като увеличението се насочва за универсалните пенсионни фондове. Трето - достигане до 2025 година коефициент на заместване на личния доход на лицето преди пенсионирането му не по-малко от 65 на сто от първия и втория стълб. Ще има също така увеличаване на периода на закупуване на стаж до 5 години - вноската е в размера на фонд „Пенсии" - 17,8% върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се.

От 1 януари 2014 година е предвидено отпадане на тавана на новоотпуснатите пенсии и постепенно увеличаване на тавана на старите пенсии.  От 1 януари 2012 година работодателят заплаща първия ден на временната работоспособност на 100 от възнаграждението, а втория ден се поема от фонд „Общо заболяване и майчинство".

Пълният текст на споразумението можете да видите на този линк:

http://www.government.bg/fce/001/0212/files/0111_Sporazumenie.doc