Дата: 03.11.2010

Източник: trud.bg

Прочетено: 3221

Министерският съвет прие проекта на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, с който стартира дългосрочната пенсионна реформа у нас. Предложените изменения включват от 1 януари 2012 година да се увеличави стажът за работещите при трета категория труд с по 4 месеца на всяка календарна година до достигане на 37 години стаж за жените и 40 г. стаж за мъжете през 2020 г. От 1 януари 2021 година да нарастне възрастта за пенсиониране на жените и мъжете с по шест месеца до достигане на възраст 63 години за жените през 2026 година и 65 години за мъжете през 2024 година. До 31 декември 2020 г. се запазва възможността за лицата, навършили 65-годишна възраст, които имат не по-малко от 15 години осигурителен стаж, да могат да се пенсионират. Тази възраст също започва да се увеличава с по 6 месеца от 1 януари 2021 г. до достигане на 67-годишна възраст. Постепенно ще се увеличава и осигурителният стаж, който е необходим за придобиване право на пенсия. До 31 декември 2014 г. условията за т.нар. ранно пенсиониране на работещите при първа и втора категория труд няма да се променят. Пенсиите на тази категория за периода 2011 г. - 2014 г. ще се изплащат от държавното обществено осигуряване вместо от професионалните пенсионни фондове и вноските от 12% и 7% ще постъпват в Националния осигурителен институт. Във фонд „Пенсии" на НОИ ще се прехвърлят и средствата по индивидуалните им партиди до 31 март 2011 г. От 1 януари 2015 година ранни пенсии за работещите при първа и втора категория труд ще се изплащат само от професионалните пенсионни фондове. От 1 януари 2014 г. се предлага отпадане на тавана на новоотпуснатите пенсии и постепенно увеличаване тавана на старите пенсии. От 1 януари 2017 година се увеличава тежестта на всяка година осигурителен стаж от 1,1 на сто на 1,2 на сто за пенсиите, свързани с трудова дейност. От 1 януари 2017 година се предлага увеличаване на вноската за универсалните пенсионни фондове с 2 процентни пункта, т.е от 5% на 7%. Запазва се и възможността за т.нар. „закупуване на осигурителен стаж" (до 5 години), но вече не като преходна разпоредба, а като постоянно действаща. Вноската е в размера на вноската за фонд „Пенсии" - 17,8% върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.Предвиждат се промени в начините на изчисляване размерите на пенсиите и превръщането на осигурителен стаж от различни категории. С проектозакона се дава възможност и на докторантите да се осигуряват за пенсия по свое желание и за своя сметка. Друга промяна предвижда премахването на максималния размер на обезщетенията за безработица. С тези мерки се очаква дефицитът в държавното обществено осигуряване да се преодолее през 2017 година. След това във фондовете на ДОО ще започне да се натрупва излишък до 2035 г. След 2035 година отново ще започне да се формира дефицит, който може да се покрива от средствата, които ще се натрупват в „Сребърния фонд" до 2035 година.