Дата: 01.12.2010

Източник: БСК

Прочетено: 3419

Всички държавни и общински такси да се плащат чрез POS-терминали, а не по банков път. Това предложи председателят на БСК Божидар Данев на председателя на бюджетната комисия към НС - Менда Стоянова, и на министрите на финансите - Симеон Дянков, и на икономиката - Трайчо Трайков.

За целта е необходимо всички държавни и общински администрации да бъдат задължени да поставят устройства за плащане с кредитни и дебитни карти на местата за събиране на данъци и такси. Това може да стане чрез промяна в Законопроекта за ограничаване на плащанията в брой, внесен в Парламента от Министерския съвет.

Сега държавните и общински администрации фактически задължават бизнеса и гражданите да ползват само един начин на плащане - този по банков път, което допълнително оскъпява административните услуги. По този начин държавните и общински власти прехвърлят тежестта на административното обслужване върху потребителите на административни услуги. Предложението на БСК е, в съответствие с международната практика, да се даде възможност за ползване на всички позволени от закона начини на плащане, вкл. чрез POS-терминали.

Освен че прилагането на тази мярка ще спести немалко средства на бизнеса и гражданите, очаква се чрез нея да се увеличи събираемостта, респективно - приходите от данъци и такси.

В писмо на председателя на БСК до г-жа Стоянова, г-н Дянков и г-н Трайков, се казва: „Електронното разплащане ще подобри качеството на услугата, ще повиши капацитета на администрацията и ще бъде ефективна антикорупционна мярка. Предлаганата от нас законодателна промяна цели намаляване на административните и финансови тежести върху бизнеса и гражданите при извършване на преводи към държавни институции и общините".