20.12.2010

Някои акценти от проведеното интервю с г-н Станислав Аусец от Словения, преподавател в Университета в Любляна, и г-н Винфрид Швен от Германия, преподавател в редица университети и с тринадесет годишен опит като Директор „Човешки ресурси" в Даймлер АГ. 

Какво е общото Ви усещане за този проект след трите дни, които прекарахте с нашия екип? 

Винфрид Швен: Всъщност чувствам две неща спрямо проекта - от една страна смятам, че той наистина е изключително добър, защото това наистина е един сложен и комплексен проект какъвто не съм виждал до момента.  Проектът е добре разработен и намирам идеята, която стои в основата му за наистина доста добра. Вярвам, че той ще бъде изключително полезен за икономиката в България. От друга страна обаче, трябва да споделя и мнението, което изразих по време на проведените срещи, а именно че проектът трябва да бъде разбит на отделни модули, за да бъде наистина полезен и за самите компании. 

Станислав Аусец: Моите чувства са подобни на тези, които Винфрид вече сподели с Вас, а имено  - според мен проектът е много добре разработен от самото начало, защото хората които са се занимавали с разработването му са взели под внимание икономически теории и доклади за развитието на българската икономика. Нещо повече, в разработването на проекта са взети предвид основните проблеми в българската икономика. Затова съм абсолютно убеден, че след неговото приключване негативните фактори за българската икономика ще бъдат сведени до минимум. Това ме кара да вярвам, че проектът ще бъде много полезен за българската икономика като цяло. От друга страна мога да споделя, че използваните електронни инструменти са много добре разработени  и тъй като именно това е моята специалност, аз им обръщам по-сериозно внимание и съм убеден, че наистина са добре подбрани с оглед успешното изпълнение на  самия проект. Считам обаче, че трябва да бъдат въведени някои промени, за да може наистина да има съвместимост между проекта и системите, които ще бъдат въвеждани в бъдеще. Като цяло съм наистина  много щастлив от това, което виждам и вярвам, че проектът действително има голямо бъдеще.

 

Какво според вас е влиянието на проекта върху икономическото развитие на страната и каква е ролята на Българската стопанска камара при разработването и представянето на тези нови за нас услуги, за България и за бизнеса? 

Винфрид Швен: Според мен проектът наистина ще има голям принос за икономическото развитие на България, а БСК доказва, че има усет за бъдещите нужди на страната и за тяхната реализация. По този начин БСК може да допринесе значително за бъдещето развитие на българската икономика. Благодарение на тази идея и нейното осъществяване, БСК ще може да подпомогне малките и средни предприятия, които не биха могли да се справят сами с подобна задача, а знаем че големите предприятия имат собствени структури и могат и сами да действат в тази насока. Затова смятам, че БСК ще има сериозен принос и в развитието на икономиката на страната. Задача на БСК, както и другите подобни организации, е да действа мащабно, но без да пренебрегва отделните, малките части от голямата  картина. 

Станислав Аусец: Смятам, че БСК играе много важна роля - тази на посредник в пренасянето на знанията от университетите към индустрията, трансфера на знания от една сфера в друга. Друга важна роля е изграждането и поддържането на образователен център и център за обучение, но и не само това. БСК трябва също така да въведе логически промени по един съвременен начин, като например организира логическа мрежа, центрове за развитие на компетенции и др. Трансферът на знания е изключително важен, най-вече връзката между университетите, учебните заведения и индустрията. Важно е не само да се пренесат тези знания, но и да се прилагат на практика в реални ситуации.   

 Според Вас как информационната система, която ще създадем в рамките на проекта ще бъде полезна на специалистите по „Човешки ресурси" и на малките и средни предприятия? 

Винфрид Швен: Ние вече обсъдихме някои неща по отношение на информационната система и моделите, които трябва да бъдат представени  на компаниите по време на проведените срещи. Може би е добра идея тя да бъде разделена на по-малки модули. Според мен системата и идеите, които са залегнали в изработването й трябва да бъдат обсъдени с представители на компаниите и с ръководители „Човешки ресурси", защото така ще може по-лесно да навлезе в дейността на самите компании. Смятам, че ако всички тези представители са ангажирани по някакъв начин, те сами ще търсят системата и ще бъдат доволни ако след това я приложат в работата си. Вярвам, че системата е толкова добра, че всеки в компанията ще иска да я притежава. На последно място, но не и по значение, системата ще подобри управлението на човешките ресурси в компанията.

 Станислав Аусец: Системата ще бъде много полезна най-вече за малките и средни предприятия, които обикновено не разполагат с подобна, нито със собствена база данни или пък хранилище на информация. Тук обаче не става въпрос само за база данни, а по-скоро за възможностите за обучение, които тя ще се предостави, както и осъвременяване на необходимите нови позиции или компетентностни профили. Според мен системата има много предимства най-вече за малките и средни предприятия, защото както казах те обикновено не разполагат с достатъчно ресурси да изградят собствена подобна система.

 

Дата: 20.12.2010

Източник: БСК

Прочетено: 1936