Дата: 02.02.2011

Източник: радио Фокус

Прочетено: 2233

Интервю за радио "Фокус" на Божидар Данев, председател на Българската стопанска камара по повод предложението за увеличаване на МРЗ и перспективите пред българския бизнес Водещ: 11 фирми, които ще бъдат дадени на прокурор, дължат заплати за повече от три месеца. Министър Младенов призова бизнеса да подкрепи усилията на инспекцията срещу тези, които петнят името на българския бизнес като цяло. Какъв е вашият прочит на фактите, господин Данев? 
 

 

Божидар Данев: Трудно мога да кажа за всяко едно предприятие каква е причината. Но причината във всички случаи е икономическата криза, която все още не е отминала. В някои браншове тази криза много тежко засегна съответните предприятия. Голяма част от предприятията също имат проблеми с получаване на средства от подизпълнители. Знаете, че расте обемът на междуфирмените задължения. Знаете, че голяма част от фирмите обслужват и инвестиционни кредити. Така че е възможно, трябва да се разглежда всяка фирма поотделно дали е въпрос на действително тежките удари на икономическата криза, или е въпрос на някакви странични фактори. Нормално е работодателите да плащат заплатите на заетите в техните предприятия. Отново подчертавам, че в основата на тези неплащания в заетите в икономиката, е икономическата криза. 
 

 

Водещ: Каква е вашата прогноза за икономическата перспектива пред българския бизнес през настоящата година от гледна точка на началото й? 
 

 

Божидар Данев: Ние влизаме в една много тежка година и ние нееднократно това сме го заявявали. Първо, покачване на цените на всички международни пазари. Второто, ние трябва да лекуваме една отраслова деформация, която беше натрупана през последните 13 години с този нездравословен ръст, който имаше в икономиката. Така че ние в момента, в България в момента отраслите, които се възстановяват, са експортно ориентираните отрасли. Но паралелно с това върви едно рязко повишаване на цените на международните пазари. Изтеглиха своите финансови ресурси от спекулативно развиващите се сектори на строителството и ги насочиха към продуктите. Оттам нататък виждате, върви цената на петролните продукти нагоре, петролът стана около 100 долара на тон. Това нещо мултипликативно увеличава тази цена за България, тъй като има девалвация на еврото към долара. Знаете, че доларът към еврото беше 1,2, сега е 1,4. Говоря в груби цифри, разбира се. Оттук нататък това не може да не се отрази негативно на българската икономика. Поради цената на зърното, което е един основен хранителен продукт, има мост между цената на зърното и цената на петролните продукти. Така че България ще бъде в една сериозна ситуация. Трябва внимателно тези процеси да бъдат управлявани и контролирани. 
 

 

Водещ: На фона на това, което казвате, да разбираме ли, че готовността за разкриване на нови работни места е въпрос на по-далечна перспектива? 
 

 

Божидар Данев: Това са абсурди на този етап. Може би в отделни отрасли да. Вижте срива на чуждите инвестиции. За първи път в България имаме наличие на отрицателна финансова сметка, за което не се говори. Това означава, че чуждестранната валута, която идва в България, е по-малко от това, което харчим. 
 

 

Водещ: Задавам ви този въпрос, защото в края на миналата година и в началото на тази имаше прогнози на анализатори, според които предстоеше такова разкриване на работни места от страна на бизнеса. 
 

 

Божидар Данев: Не зная кои са тези анализатори, но това, което е било винаги в Стопанска камара, че не може да очакваме тази година... ръст. Вижте срива на чуждестранни инвестиции, вижте износа на финансови ресурси от банките, които връщат голяма част от спекулативните средства, които бяха дошли, вижте намалението на инвестициите. Така че може да има отделни сектори. Да, има да кажем във фармацията, има в химията някои сектори, в информационните технологии. Да, но общо за цялата страна във всички случаи не очакваме. 2009 и 2010 година ние имаме спад с 12,5% на работните места. Тоест намаление на хората, които получават заплати; намаление на хората, които плащат данъци, които консумират. И оттам нататък ДДС. Затова и приходите в бюджета намаляват и е нормално в тази стегнационна обстановка, когато ние преструктурираме българската икономика, ние лекуваме грешките на последните 13 години, да очакваме подобно задържане. 
 

 

Водещ: Сигурно толкова абсурден ще ви се стори и следващият въпрос. Но да кажем, че това е по предложение и изчисление на КНСБ - предложение за увеличаване на минималната работна заплата и на заетите в реалния сектор. Как бизнесът гледа на тази идея? 
 

 

Божидар Данев: Вижте, доказано е, че има пряка корелация между ръста на работната заплата и увеличение на безработицата. На минималната работна заплата специално. 2009 и 2010 година заплатата е пораснала с 10,6 именно поради освобождаване на ниско квалифицирана заета работна ръка и намаление по този начин на хората, които получават минимална работна заплата, защото работодателите търсят квалифицираната работна ръка. Подобно увеличение ще нарасне. В момента, по-големият проблем на България е безработицата, по-големия проблем на България е получаването нередовно на работни заплати, за което преди малко и вие говорихте. Мерките на министър Младенов са силно административни мерки. Това в никакъв случай няма да позволи заздравяване на икономиката. Това ще доведе едно прокризисно явление, независимо от вижданията на синдикатите, че по този начин ще се вдигнат оборотите в икономиката. Оборотите в икономиката зависят преди всичко икономиката да произвежда. Не трябва да забравяме, че административно определяне на работна заплата е коренно погрешен инструмент. Защото работна заплата се получава за положен труд, признат от пазара, а не защото някой от КНСБ и на министъра на труда им е хрумнало, че трябва да се увеличи заплатата без необходимите икономически разчети. Представете си, като се вдигне минималната работна заплата трябва да се вдигне и минималната пенсия. А откъде ще се вземат средства за бюджета на НОИ? Ще вдигнем осигурителната вноска ли? Бизнесът и без това е в много тежко състояние и ще закрие нови работни места. Да не влизаме в подобна спирала, защото тя не е продуктивна и тя е прокризисна спирала.
 

 

Водещ: Твърде рано е да говорим за увеличаване на минималната работна заплата, така ли да ви разбирам?
 

 

Божидар Данев: Въобще не трябва вече да се намесва правителството. Оставете отраслите, оставете предприятията сами да определят. Самият факт, че миналата и по-миналата година работодателите вдигнаха с 5,6 прага на осигуровки нагоре означава, че има достатъчно, бих казал, заредено желание на работодателите, да вдигат минималната работна заплата, а това не е проблем на актове на правителството. Дайте да не се връщаме в комунизма.

 

Росица АНГЕЛОВА