Дата: 22.03.2011

Източник: БСК

Прочетено: 2530

„Около 60 процента от увеличението на износа през 2010 г. се дължи на по-големи физически обеми на продадените стоки, а промените в борсовите цени са се отразили на 40 процента от износа".


Това се казва в анализ на БСК, предоставен на вниманието на министъра на финансите Симеон Дянков. Предлагаме Ви резюме от анализа.


ИЗНОС

След голямото намаление на износа през 2009 г., през 2010 г. тенденцията на увеличение от предишните години продължи. Изнесени са стоки за 30.5 млрд. лв., които спрямо 2009 г. са повече със 7.6 млрд. лв., или 33.2%.

Износът през 2010 г. е по-голям и в сравнение с 2008 г. със 752 млн. лв. или с 2.5%, което  показва, че изоставането е преодоляно.

Изследването на структурата на износа показва:

  • Увеличение има в 92% от основните стокови групи. Това показва, че в почти всички дейности производителите са използвали създалите се по-благоприятни условия на международните пазари за продажба да български стоки;
  • Около 60% от увеличението на износа се дължи на по-големия физически обем на продадените стоки. На изменение на средните цени се дължи по-малката част от увеличението на износа - 40%.

Увеличение с над 100 млн. лв. на износа има в 11 от основните стокови групи. На тях се пада 48% от прираста на износа. Най-голямо е увеличението на стоките от групата „Минерални горива и масла" - с 1160 млн. лв.

ВНОС

Увеличение спрямо 2009 г. има и на вноса, но с по-бавен темп. Внесени са стоки за 37.5 млрд. лв., а увеличението спрямо 2009 г. е 4.5 млрд. лв. или с 13.5%.

Изследването на структурата на вноса показва:

  • Прираст има в 70% от основните групи стоки;
  • Основният фактор за растежа на вноса през 2009 г. са по-високите средни цени на закупените стоки. От увеличение на физическия обем прирастът е само 7%.

Увеличение с над 100 млн. лв. има в 14 от основните групи стоки. На тях се пада 76% от прираста. Най-голямо е увеличението на вноса отново от групата „Минерални горива и масла" - с 1707 млн. лв.

МОЛЯ ВИЖТЕ ПРИКАЧЕНИЯ ПО-ДОЛУ ФАЙЛ!