Дата: 05.04.2011

Източник: БСК

Прочетено: 3541

Председателят на УС на БСК Сашо Дончев прие днес (5 април 2011 г.) ръководителя на Представителството на Световната банка в България Маркус Репник. В срещата участваха още зам.-председателят на БСК Камен Колев и представителят за България на Международната финансова корпорация към Групата на Световната банка Владимир Михайловски.

Срещата бе по искане на г-н Репник, като част от подготовката на Стратегията за партньорство на Световната банка с България, която предстои да бъде одобрена през м. май т.г. от Борда на директорите на банката.

В хода на разговора бяха обсъдени общото състояние и перспективите пред българската икономика, състоянието на публичните разходи др.

„У нас имаме сериозен проблем, за който се срамуваме да говорим, и това е отношението ни към труда. По тази причина аз смятам, че за увеличението на доходите на българите е несериозно да се говори, без да се коментира производителността на труда", заяви Сашо Дончев. Според него грешното разбиране, че „парите се полагат" без сериозна инвестиция в уменията, знанията и компетенциите на самите работещи, се дължи на остарялото схващане, че държавата може и трябва да въздейства върху личния стандарт на всеки, без да разчита на активното му участие. Председателят на УС на БСК подчерта възможната роля на Световната банка за въвеждането на добри практики, с които да се изследва начинът на структурирането на националния бюджет и неговото разходване. „Днес обществеността няма информация как се харчат парите на данъкоплатците, а вероятно, ако се разделят разходите на правителствата в последните 20 години на броя хора, които плащат данъци, ще се получи така, че всеки българин е внесъл около половин милион лева. В същото време, не е ясно какви са преките ефекти върху българина", коментира Сашо Дончев.

От своя страна, Маркус Репник сподели загрижеността си за финансовото състояние и случващите се събития в България. В същото време, той подчерта пред представителите на бизнеса, че и има сериозни очаквания за сътрудничество с правителството. Предстгавителят на Световната банка у нас  коментира, че е нужно да се инвестират средства в България, но вливането на пари не е достатъчно и определящо за развитието на всички сектори. Според него страната ни трябва да акцентира върху ефективността на публичните разходи и на производителността. Представителят  на Световната банка допълни още, че трябва да се обърне сериозно внимание върху секторите, които пряко засягат българите, но и да се преустанови неизвестността , в която обществото живее, за дефицитите на средства в бюджета на страната.

Стратегията за партньорство е иновативен инструмент, който обхваща три области - подкрепа на политиките, подкрепа в усвояването на средствата от ЕС и допълващо финансиране в области, в които има нужда от такова. Основна линия в партньорството на България със Световната банка през следващите три години ще бъде преобладаващо експертно-консултантската подкрепа от страна на банката за изпълнение на очертаните в документа приоритети. Стратегията е синхронизирана с другите стратегически средносрочни документи за преодоляване на тесните места и е от първостепенна важност за инвестициите в инфраструктура, в младите хора с качествено образование и връзка на образованието с бизнеса, както и в подобряване на бизнес средата и реформа в администрацията.