Дата: 02.03.2007

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 2958

- Г-н Данев, наистина ли имате рецепта как да се преборите със сивата икономика?

- Имаме разчети какви резерви могат да се намерят, за да се напълни пенсионният фонд с близо 3 млрд. лв. и да спре деформирането на пенсионната система. В изказванията си политиците питат докога бюджетът ще пълни пенсионния фонд с 1,44 млрд лв. годишно, не трябва ли да увеличим вноските. Синдикатите също говорят подобни неща. Това е безумие, защото във всички европейски страни приносът на бюджета към пенсионната система е около 33%, колкото е и у нас. Управляващите обаче започнаха да правят сериозни промени в изхода на системата. Те дискриминират хората, които с вноските пълнят фонда.

- Кой е дискриминиран?

- Тези, които получават по-високи възнаграждения, защото умеят да ги заработват, не ползват отпуски, лишават се от почивки. Всички, които през целия си трудов стаж са работили здраво, а не само през три избрани години, които важат за размера на пенсията им. Тези, които продължават да се трудят и след пенсионна възраст, като си плащат социалните осигуровки. Всички те са силно дискриминирани и заради наложените преференции за някои категории българи.

- Какви са тези преференции?

- Държавните служители, например, не внасят лични осигуровки като останалите работещи. Служителите в МВР, в МО, в магистратурите се пенсионират много по-рано от другите и консумират много по-дълго пенсионната система, но затова държавата превежда за тях само 3% допълнителна вноска за пенсия над обичайната.

- Какво ще стане, ако отпаднат тези преференции, които сега бюджетът си преписва като свой принос към пенсионната система?

- Държавата ще субсидира пенсионния фонд с 1 млрд. лв. по-малко, т.е. ще доплаща само 400 млн. лв. Защото сега тя всъщност укрива административни разходи, като ги "маскира" като субсидия към пенсионното осигуряване. Нека бъде така добра да не си прехвърли отговорността. Всички заети в тези сфери да започнат да си плащат личните вноски. Бюджетът да ги осигурява адекватно за ранното им пенсиониране. И освен това, пак да превежда в НОИ "спестения" от тези действия 1 млрд. лв., т.е. да си запази 33-процентната субсидия. Така ще увеличи реално приходите в него.

- На среща с министър Масларова казахте, че държавата е импотентна да си събере парите за пенсии. Какво още трябва да направи?

- Вторият голям поток от пари за пенсионния фонд ще дойде, като се разкрие истината за една огромна лъжа, която се търкаля в българската икономика. Тя е свързана с доходите на населението и намира отражение в дефицита по текущата ни сметка /разликата в парите, които влизат и излизат от бюджета на страната - б.р./ Този дефицит непрекъснато расте, защото населението ни има доходи, които никъде не са декларирани. Иначе се тръби, че българската нация е с ниски доходи и средните заплати са малки. Тази лъжа се търкаля и деформира всичко, включително и пенсионната система. Имаме богати хора и бедна държава. И нито една политическа група не желае да се заеме с този проблем.

- А има ли решение?

- На яве е едно голямо разминаване между повишената покупателната способност на населението, потреблението на пазара и средния доход, а това са ясни икономически индикатори. Само за декември м.г. дефицитът по текущата сметка се е увеличил с 3 пункта. Което значи, че в икономиката ни са влезли и са се завъртели пари, които никъде не са били регламентирани. Иначе икономиката върви с много добри темпове и трупа резерв, но голяма част от него се върти в сивия сектор. Министър Масларова дори заяви, че 40% от заплатите у нас не са реални. А това създава нелоялна конкурентна среда. Добрите и коректните предприятия са поставени в много тежка ситуация и, за да оцелеят, са принудени също да укриват доходи и да участват в измамата. Защото това, което се върши не е нищо друго, освен данъчна измама.

- С която всички се съгласяват?

- Не само се съгласяват, но и участват в нея - и работодателят, и тези, които получават. Тя се извършва преди самото плащане на заплатите. Защото са извадени пари от нелоялни фирми, те не са отчетени в техния оборот, и са дадени на заетите в икономиката, които също са съучастници в "сделката". Тази данъчна измама се приема от заетите. И върху нерегламентираните суми не се плащат социални осигуровки.

- Може ли тази измама да спре?

- За съжаление тя се репродуцира в много други сектори - в дейността на ТЕЛК,в инвалидните пенсии, в други социални плащания. И питам - след като имаме данъчни нарушения, има и ясно разписани текстове за криминализация на тези нарушения и за наказателна отговорност, къде е държавата? Тя е абдикирала от своите задължения да си събира реалните вземания.

- Но г-н Данев всички контролни органи се оправдават, че е невъзможно да се установят нерегламентираните плащания и да се докаже съществуването на черни каси?

- Не е невъзможно. Първо трябва да се идентифицират източниците на черните каси. Основните сведения за тях могат да се открият в търговията с недвижими имоти и търговията с дружества. Там сделките се изповядват винаги на данъчната оценка и държавата си затваря очите, че не се прави по пазарна цена. Ако миналата година е имало примерно 10 млрд. оборот на недвижими имоти, изповядани на данъчна оценка, която е средно около 35-40% от пазарната, къде са отишли другите 5 млрд? Да не говорим за сектора на услугите. Да сте получавали фискален бон скоро от заболекаря си или от таксито, или от водопроводчика, да не говоря за адвокатските услуги и т.н.

- И как ще бъде принуден шефът, който плаща заплата от черна каса или водопроводчикът, който ви смъква две кожи, да извадят на светло истинските пари?

- Като се въведе принципът, какъвто е в корупцията - виновен е този, който дава подкупа /фалшивата заплата, неофициалното плащане/ и този, който го взема. И тъй като говориме за данъчна измама, в законите много добре е дефинирано какво значи това и какви са наказанията. Ако веднъж бъде вкаран един работодател и един работник за подобно нещо в затвора или бъде заведен процес, нещата бързо ще се променят.

- За да стане това трябва и двамата да ги хванат в момент на даване и получаване или поне единият от тях да "изпее" за случилото се?

- В разпоредба може да се каже - щом работник признае, че получава пари под масата, ще бъде защитен. Той ще получи всички социални плащания, които му се дължат от работодател за времето от сключването на трудовия договор, включително и върху парите, давани от черна каса. Работодателят ще бъде задължен да ги внесе, значи да си плати за измамата, умножена по броя на работниците за целия период на трудови взаимоотношения.

- Но работникът, който е "докладвал" за укритите доходи, ще загуби завинаги мястото си?

- Той ще получи защита, подобна на тази, която се дава на свидетели. Ще се търсят механизми за защита при уволнение. Но всички работници, участвали в подобна "схема", също ще бъдат наказани, съгласно българското законодателство за съучастие в данъчна измама. Това ще стимулира честност в заетите да казват кой получава и кой не получава в икономиката пари под масата.

- Не е ли много сурово наказанието, което предлагате?

- Може да е драконовска мярка, но това ще създаде конкурентна среда в българския бизнес. Вярно, ще предизвика стрес в началото, но няма друг начин да имаме здравословна икономика. Защото в момента тя боледува, това се задълбочава и не може да се лекува с аспирин. Трябва хирургична намеса. И тогава няма да има проблем нито с плащането на социалните осигуровки, нито с парите за пенсии. Дори при силно занижени сметки съм убеден, че от тази мярка ще дойдат 2 млрд. лв. и още 1 млр. лв. - от държавата - общо 3 млрд. в системата НОИ. Стопанска камара готви в момента предложения за дребни изменения в законодателството, за да стане факт всичко това. Малко трябва да се пипне в данъчните закони, в Кодекса за социално осигуряване. Иначе има достатъчно нормативна база, но трябва да има политическа воля. Всички органи да изпълняват тези законови решения. Да преследват както работодателите, така и заетите, за национално ширещата се данъчна измама.

Интервюто взе Соня Гълъбарова, в. "Труд"