Дата: 27.05.2011

Източник: БСК

Прочетено: 2522

Бизнесмени от Пазарджик и региона проведоха среща с експерт от Българската стопанска камара на тема „Състояние и перспективи на бизнес средата в Република България". В срещата взеха участие областният управител на Пазарджик д-р Дончо Баксанов, кметът Тодор Попов и директори на държавни институции. 

Инициативата за дискусията беше на Сдружението на частните предприемачи и работодатели в Пазарджик. На поканата от страна на Управителния съвет към БСК се отзова лично главният секретар на Камарата Петър Денев. В резюме той представи дейността на институцията и тенденциите в икономическото развитие на страните в ЕС, Балканите и България, като се спря на няколко основни показатели: заетост, брутен вътрешен продукт, преки и чуждестранни инвестиции. 

Местният бизнес постави пред БСК няколко проблема, които среща в работата си. За част от проблемите решението е единствено законодателно, затова областният управител д-р Дончо Баксанов обеща съдействието си за среща с депутатите от Пазарджик.

Такъв проблем са наложилите се кратки срокове за проектиране на обекти за милиони левове. Въпросът беше поставен на вниманието на главния секретар на БСК от арх. Петър Мурджев, председател на Камарата на архитектите в Пазарджик. Строителните предприемачи също имат готови предложения за промени в Закона за обществените поръчки. 

Бизнесмените поставиха като проблем и големия брой почивни и празнични дни - през април, например, работните дни са били 19 от общо 30 календарни дни. 

Зам.-председателят на Сдружението и председател на строителната камара в Пазарджик Евтим Янев отбеляза, че в резултат на кризата бизнесът е бил принуден да прави съкращения, но това не се забелязва като реакция в държавната администрация.

Мнението на предприемачите е, че държавната администрация е твърде раздута като щат,  публичните разходи - прекалено големи за 1,5 млн. работещи. Петър Денев посочи, че наскоро в БСК са обсъждали новата 8-степенна скала за административни служители. Предстои Камарата да даде своето становище пред представителите на държавата, като според Петър Денев такова сложно делене на специалисти е излишно. 

Като заключение от дискусията бизнесмените се обединиха около становището, че кризата продължава, което беше перифразирано от Петър Денев като „Не излизаме от кризата, а крачим по дъното". 

В края на дискусията областният управител на Пазарджик д-р Дончо Баксанов увери бизнесмените, че в негово лице имат пълна подкрепа и съдействие по отношение на въпроси, които са в компетенциите му и касаят работата на държавните институции. Той обеща да реагира мигновено при сигнал от тях, че някоя държавна институция ги бави при издаването на документ или услуга. Д-р Баксанов покани местния бизнес на предстоящата на 23 юни среща с Българо-германската стопанска камара.