Дата: 08.06.2011

Източник: НСИ

Прочетено: 2424

Структурата на заетостта по икономически дейности през първото тримесечие на 2010 и 2011 година показва увеличение на относителния дял на заетите в аграрния сектор и в сектора, но услугите.

На едно заето лице се падат 4 870.0 лева от текущия обем на БВП, като всеки зает създава средно 11.9 лева БВП за един отработен час. Брутната добавена стойност средно на един зает през първото тримесечие на 2011 година реално се увеличава с 4.9% и съответно с 5.0% за един отработен човекочас спрямо съответното тримесечие на предходната година.

Равнището на производителността на труда е най-високо в индустриалния сектор - 5307.8 лева брутна добавена стойност (БДС) средно на един зает и 12.4 лева за един отработен човекочас. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 4 276.8 лева БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 9.9 лева от текущия обем на показателя.

Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 705.4 лева БДС на един зает и 2.3 лева за един отработен човекочас.

Оригиналното съобщение на НСИ вижте по-долу.