Дата: 07.07.2011

Източник: БСК

Прочетено: 3321

Проблемите с финансирането в системата на здравеопазването бяха основна тема на разговора между изпълнителния председател на БСК Божидар Данев и министъра на здравеопазването д-р Стефан Константинов. Двамата се срещнаха тази сутрин (8 юли 2011 г.), за да обсъдят някои неотложни за решаване въпроси, по които БСК от години има активна позиция и многократно е отправяла конкретни предложения.

В срещата участва и Григор Димитров - главен директор "Осигурителни отношения" в БСК, който е и член на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса от квотата на работодателите. Г-н Димитров отговаря ресорно в БСК за проблемите в здравеопазването и е автор на основните позиции на камарата по тези въпроси.

В хода на разговора Божидар Данев подчерта, че повече от 60 на сто от разходите на НЗОК са за лицата, осигурявани от държавата, за които се внасят около 35 на сто от приходите на здравната каса. В тази връзка той предложи в държавния бюджет за 2012 г. да се предвиди средната осигурителна вноска на осигуряваните от държавата лица (пенсионери, деца, ученици, студенти, безработни, затворници, инвалиди и др.) да бъде равна на средната осигурителна вноска, плащана от работодателите в частния сектор. В момента вноската в реалния сектор средно е 58.96 лв., а  в обществения - 18.26 лв., или три пъти по-малко.

 „Ефективността на използването на ресурсите на НЗОК е незадоволителна. Напълно нелогично е за 5 години финансовият ресурс да е увеличен почти два пъти, а ефектът от това да не се усеща! Необходима е по-голяма прозрачност и по-задълбочен анализ на използването на ресурсите, така че да се търсят пътища за оптимизиране на определени разходи", каза в хода на разговора Божидар Данев. Той предложи да бъде създаден регистър на подлежащите на здравно осигуряване лица на национално и регионално равнище, така че да се осъществява непрекъснат мониторинг за плащането на здравните вноски. Г-н Данев припомни, че почти 2 млн. българи в момента не внасят здравни осигуровки, а не малка част от тях ползват услугите на спешната помощ, с което ощетяват коректните осигуряващи се.

Според представителите на БСК трябва да се засили и контролът по отношение на медицинската експертиза за инвалидните пенсии. Изпълнителният председател на БСК посочи, че през 2001 г. от фондовете на ДОО за такива пенсии са изплатени 177 млн. лв. на 216 000 души, а през 2009 г. сумата е достигнала 929 млн.лв. за 414 000 души. Това драстично завишаване на броя на отпуснатите инвалидни пенсии е симптом за наличието на нарушения, смята Божидар Данев.

По отношение на приватизацията на здравната мрежа, изпълнителният председател на БСК изрази мнение, че е редно да не се приватизират активи, а медицински дейности, така че да се съхрани здравната инфраструктура при подобряване на нейното управление. В тази връзка г-н Данев предложи да се обмисли участието на бизнеса в управлението на здравните заведения - в управителните съвети на здравните заведения да се включат опитни бизнесмени, банкери, финансисти, вкл. чуждестранни специалисти-мениджъри.

Божидар Данев предложи още част от средствата по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" да се насочат целево за обучение на лекари-специализанти, медицински сестри, санитари, управители на здравни заведения и парамедици.