Дата: 13.07.2011

Източник: БСК

Прочетено: 3321

"БСК остава на изразеното предишно становище, че и настоящият законопроект след внесените частични промени ще задълбочи и мултиплицира погрешно структурирани режими на управление на масово разпространените отпадъци, не създава нормативна основа за изграждане на инфраструктура за третиране на промишлени опасни отпадъци и възпроизвежда негативната практика при определяне на таксата за битови отпадъци.

С подкрепата на многобройни браншови организации от металургичната, хранително вкусовата, рециклиращата промишленост и други засегнати сектори и предприятия, БСК настоява за оттегляне на законопроекта. Следва да бъде осигурено достатъчно време за разработване на нов вариант на ЗУО на основата на нови принципи и концепция за управление на основните отпадъчни потоци, съответна оценка за въздействие и съобразяване с изразените становища и предложения на основните заинтересовани страни."

Това се казва в писмо на БСК до ръководителите на няколко парламентарни комисиии във връзка с обсъжданият нов вариант на Закон за управление на отпадъците, подготвен от Министерството на околната среда и водите.

С пълния текст на становището на БСК можете да се запознаете от прикачения по-долу файл.