Дата: 06.09.2011

Източник: econ.bg

Прочетено: 2355

По предварителни данни през второто тримесечие на 2011 година заетите лица в икономиката са 3 492.3 хиляди. Общият брой отработени часове е 1 457.4 милиона. В сравнение с второто тримесечие на 2010 година броят на заетите е намалял с 3.5 %, като са отработени с 3.4 % по-малко човекочасове. Това става ясно от публикуваните днес данни на Националния статистически институт (НСИ).  

Структурата на заетостта по икономически дейности през второто тримесечие на 2010 и 2011 година показва увеличение на относителния дял на заетите в сектора но услугите. На едно заето лице се падат 5 384.4 лева от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки зает създава средно 12.9 лева БВП за един отработен час. Брутната добавена стойност, средно на един зает, през второто тримесечие на 2011 година реално се увеличава с 6.1% и съответно с % за един отработен човекочас спрямо съответното тримесечие на предходната година.

Равнището на производителността на труда е най-високо в индустриалния сектор - 5 980.8 лева брутна добавена стойност (БДС) средно на един зает и 14.7 лева за един отработен човекочас. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 4 808.7 лева БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 11.2 лева от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 1 237 лева БДС на един зает и 3.1 лева за един отработен човекочас.