Дата: 06.10.2011

Източник: БСК

Прочетено: 2234

В писмо до министър-председателя на Р България г-н Бойко Борисов БСК , КТ „Подкрепа" и КНСБ изразяват тревогата си относно неясната законова рамка за бъдещата дейност на засегнатите браншове.

Трите организации отправят искане за работна среща с представителите на организациите, подписали писмото до Председателя на Народното събрание, Министър председателя и Министъра на околната среда и водите от 14 септември 2011 г.

С текста на писмото можете да се запознаете от прикачения по-долу файл.